dnes je 19.5.2024

Input:

Nález 95/2005 SbNU, sv. 37, K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 3/2003, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 5. září 2003, obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 5/2003, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 31. října 2003, a obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 1/2004, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 12. března 2004

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 37, nález č. 95

Pl. ÚS 49/03

K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 3/2003, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 5. září 2003, obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 5/2003, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 31. října 2003, a obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 1/2004, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 12. března 2004

I. Územní samospráva jako právo územního společenství vyrůstající z jeho vlastností a schopností není bezbřehá a už vůbec z této samosprávy nelze činit svrchovaná tělesa blížící se státům. Nemůže tedy na svém území vyloučit dosah státní moci a fungování státní správy, ať již z jakéhokoliv důvodu, a obzvláště ne tehdy, činí-li tímto vyloučením přímý zásah do zákonného vymezení působnosti státních orgánů.

II. Pro vydání obecně závazné vyhlášky obec musí respektovat zákonné zmocnění § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (případně vycházet ze zákonného zmocnění obsaženého ve zvláštním zákoně), musí dodržet meze své působnosti a rovněž nemůže upravovat otázky, které jsou vyhrazeny pouze zákonné úpravě, nebo upravovat záležitosti, které jsou již upraveny právními předpisy práva veřejného nebo soukromého.

Nález

pléna Ústavního soudu ve složení JUDr. Stanislav Balík, JUDr. František Duchoň, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Ivana Janů, JUDr. Jiří Mucha, JUDr. Jiří Nykodým, JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Eliška Wagnerová, JUDr. Miloslav Výborný a JUDr. Michaela Židlická ze dne 28.dubna 2005 sp. zn. Pl. ÚS 49/03 ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 3/2003, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 5. září 2003, obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 5/2003, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 31. října 2003, a obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 1/2004, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 12. března 2004 (nález byl vyhlášen pod č. 227/2005 Sb.).

Výrok

I. Řízení o návrhu na zrušení obecně závazných vyhlášek obce Jindřichovice pod Smrkem č. 3/2003 a č. 5/2003 se zastavuje.

II. Obecně závazná vyhláška obce Jindřichovice pod Smrkem č.1/2004, přijatá zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 12. března 2004, se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

III. Ve zbytku se návrh odmítá.

Odůvodnění

I.

Podáním ze dne 18. listopadu 2003, doručeným Ústavnímu soudu dne 20. listopadu 2003, navrhl Mgr. Stanislav Gross, ministr vnitra, zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 3/2003, přijaté Zastupitelstvem obce

Nahrávám...
Nahrávám...