dnes je 22.5.2024

Input:

§ 129 ZP Zvláštní příplatek

16.1.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.6.129
§ 129 ZP Zvláštní příplatek

JUDr. Eva Rothová

Úplné znění

Ustanovení související

  • Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

    • § 8 – zvláštní příplatek

    • Příloha č. 6 – skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

Komentář

Zvláštním příplatkem se kompenzují mimořádné ztěžující vlivy související s výkonem práce (zvýšená míra neuropsychické zátěže, případné riziko ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců). Zákon obecně vymezuje tyto negativní vlivy tak, aby byl zřejmý účel poskytování zvláštního příplatku, a k úpravě konkrétních podmínek, za nichž má být zvláštní příplatek poskytován, k rozdělení prací do skupin podle míry ztěžujících vlivů a ke stanovení výše příplatku v jednotlivých skupinách zmocňuje vládu. Podmínky pro poskytování zvláštního příplatku stanoví nařízení vlády o platových poměrech. V § 8 tohoto nařízení vlády jsou uvedena měsíční rozpětí zvláštního příplatku pro pět skupin prací. Rozpětí zvláštního příplatku činí v jednotlivých skupinách:

  1. 500 až 1300 Kč,
  2. 750 až 2 500 Kč,
  3. 1 250 až 5000 Kč,
  4. 1 880 až 7 500 Kč,
  5. 2 500 až 10 000 Kč.

Výčet prací spojených s nárokem na zvláštní příplatek a jejich rozdělení do skupin stanoví příloha č. 6 k nařízení vlády o platových poměrech.

Konkrétní výše zvláštního příplatku

Konkrétní výši zvláštního příplatku v rámci stanoveného rozpětí určí zaměstnanci zaměstnavatel. Dojde-li k

Nahrávám...
Nahrávám...