dnes je 19.5.2024

Povinnost zaměstnance k náhradě škody a další nástroje ochrany oprávněných zájmů zaměstnavateleZáznamGarance

6.3.2024, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:31:57

Prezentace možností a právních nástrojů, které mohou sloužit k ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích. Pozornost bude konkrétně věnována problematice náhrady škody, a to jak v oblasti prevence, tak i uplatnění práva na náhradu…

Přístupné pro: KOMBI

Svěřenský fond v daních a účetnictvíZáznamGarance

8.6.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:27:26

Obsahem on-line semináře je připomenutí možností, které z pohledu daní přináší vnos majetku do svěřenského fondu. Rozebrány budou nejenom daňové, ale i účetní souvislosti.

Přístupné pro: KOMBI | PLUS

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povoláníZáznamGarance

12.11.2020, Robert Křepinský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:01:57

Pracovním úrazům se lze vyhnout. Nastanou však situace, kde i prevence není zcela dostačující. On-line seminář představí povinnosti, které vznikají zaměstnavatelům při pracovním…

Přístupné pro: KOMBI | PLUS

Spojené osobyZáznam

6.11.2019, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:26:09

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor postupů, které je nutné hlídat z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH ve vztahu mezi spojenými osobami.

Přístupné pro: KOMBI | PLUS

Technické zhodnocení versus opravyZáznam

23.10.2019, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:25:09

Obsahem on-line semináře je vymezení technického zhodnocení a oprav, upozornění na rozdíly a problémy spojené s posouzením, zda provedené práce jsou opravou věci nebo jejím technickým zhodnocením.

Přístupné pro: KOMBI | PLUS

Možnosti a povinnosti při nařizování práce přesčasZáznam

21.10.2019, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:36:42

Vzhledem k současné situaci na trhu práce často dochází k tomu, že musí zaměstnavatelé k pokrytí výrobních a provozních potřeb vyžadovat práci přesčas. V rámci semináře bude v prvé řadě vyjasněno, co vůbec je přesčasovou prací, a v tomto kontextu ukáže…

Přístupné pro: KOMBI | PLUS

Průzkumy motivace a spokojenosti zaměstnancůZáznamGarance

21.10.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:15:36

Cílem semináře je seznámit se s významem, tématy, nástroji a metodami dotazníkových a dalších průzkumů mezi zaměstnanci, jejich prováděním, vyhodnocováním i prezentací podnikovému vedení. Seminář přináší konkrétní ukázky výsledků provedených průzkumů i…

Přístupné pro: KOMBI

Pracovní úraz, zproštění se povinnosti nahradit škodu a další praktické problémyZáznam

21.10.2019, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:24:52

Pochopení pravidel, podle kterých se posuzuje povinnost zaměstnavatele nahradit škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Objasnění správného způsobu posouzení pracovního úrazu, možností zproštění povinnosti k náhradě škody a postupu při…

Přístupné pro: KOMBI

Svěřenský fond v daních a účetnictvíZáznam

10.10.2019, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:20:59

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor svěřenského fondu z pohledu občanského zákoníku, daní z příjmů a účetnictví.

Přístupné pro: KOMBI | PLUS

Manažerská etika a etické řízení organizaceZáznamGarance

4.10.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:02:42

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními zásadami manažerské etiky a etického řízení organizace, s důvody vedoucími k tvorbě etického kodexu organizace, s jeho správným tematickým zaměřením, obsahem a strukturou i praktickými zásadami jeho vytváření a…

Přístupné pro: KOMBI | PLUS

Vnitřní předpis a pracovní řád : doporučený obsah, pravidla vydávání a časté chybyZáznam

4.10.2019, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:25:26

Získání orientace v pravidlech vydávání a v možnostech obsahu hromadných vnitropodnikový aktů. Vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými typy vnitřních norem a upozornění na časté nedostatky, kterými tato pravidla u zaměstnavatelů trpí. Poskytnutí návodu k využití…

Přístupné pro: KOMBI | PLUS

Plnění bez zjevné úplatyZáznam

27.9.2019, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:39:19

Za dodání zboží nebo poskytnutí služby se považují i transakce, u kterých není zjevná úplata.

Přístupné pro: KOMBI | PLUS

Veřejně prospěšný poplatník z pohledu daní z příjmůZáznam

27.9.2019, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:17:18

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky zdanění veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob.

Přístupné pro: KOMBI | PLUS

Transformace účetního výsledkuZáznam

15.3.2017, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:38

Obsahem videosemináře je ucelený rozbor postupu transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ v návaznosti na úpravu § 23 zákona o daních z příjmů.

Přístupné pro: KOMBI | PLUS

Daň z nabytí nemovitých věcí po velké novele od 1.11.2016Záznam

19.1.2017, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:24:49

Cílem videosemináře je poskytnout účastníkům ucelený pohled na problematiku zdanění úplatného převodu nemovitých věcí daní z nabytí nemovitých věcí po zásadních změnách, které přinesla velká novela účinná od 1. 11.…

Přístupné pro: KOMBI | PLUS

Novinky a aktuality v pracovněprávní praxi 2017 IILIVEGarance

On-line seminář již proběhl., JUDr. Jaroslav Stránský

Seminář bude zaměřen na přehled novinek a aktualit vyplývajících jednak z nově vydaných prováděcích právních předpisů pro rok 2017 a jednak z aktuálních výsledků soudní rozhodovací činnosti. Pozornost tak bude věnována mimo jiné nálezu Ústavního soudu, v jehož…

Přístupné pro: KOMBI | PLUS

Sociální a komunikační dovednosti manažeraLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními předpoklady, zásadami i nástroji úspěšné komunikace manažera. Pozornost je věnována jeho důvěryhodnosti mluvčího, přesvědčivosti sdělení, vytvoření zájmu a udržení pozornosti posluchačů, překonáváním námitek a nesouhlasu,…

Přístupné pro: KOMBI

Efektivní týmZáznamGarance

4.7.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:04:06

Vytváření a vedení týmů představuje důležitou součást manažerských schopností. Cílem semináře je vysvětlit úkoly vedoucího při tvorbě a řízení týmů, upozornit na hlavní předpoklady úspěšnosti týmu i omezení týmové…

Přístupné pro: KOMBI

Jiný kraj, jiný mrav - principy multikulturního managementuZáznamGarance

7.4.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:47:29

Spolupráce s osobami z různých kultur může přinášet řadu podnětů, může se však stávat i zdrojem nedorozumění. Cílem semináře je upozornit na potenciální úskalí multikulturní spolupráce a naučit se jim…

Přístupné pro: KOMBI

Dovolená a překážky v práci - vybrané problémy a aktuality 2016Záznam

6.4.2016, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:08:04

Cílem tohoto video semináře je prezentace řešení vybraných problémů v oblasti dovolené a překážek v práci. Vysvětlení správného postupu ve složitějších případech ve vztahu k vyjádření rozsahu práva na dovolenou, čerpání a převádění dovolené a prokazování a…

Přístupné pro: KOMBI

Aktuality v oblasti pracovnělékařských služebZáznamGarance

26.1.2016, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:59:05

Tento video semináře podrobně objasňuje možnosti zaměstnavatele, jak reagovat na problematického zaměstnance. Poskytnutí praktických rad směřujících ke správnému rozvázání pracovního poměru výpovědí pro porušování povinností nebo pro neuspokojivé pracovní…

Přístupné pro: KOMBI

Změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2016Záznam

5.11.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:47:36

Tento videoseminář poskytne účastníkům komplexní pohled na problematiku zdravotního pojištění od 1.1.2016. Semináře bude provádět odborník na danou problematiku - Ing. Antonín…

Přístupné pro: KOMBI | PLUS

Vnitřní předpis a pracovní řád: doporučený obsah, pravidla vydávání a časté chybyZáznam

14.8.2015, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:54:45

Cílem tohoto video semináře je získání orientace v pravidlech vydávání a v možnostech obsahu vnitropodnikových norem. Vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými typy vnitřních norem a upozornění na časté nedostatky, kterými tato pravidla u zaměstnavatelů trpí.…

Přístupné pro: KOMBI

10 nejdražších chyb při řízení lidíZáznamGarance

7.7.2015, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:59:28

Cílem tohoto video semináře je seznámit účastníky s nejzávažnějšími manažerskými chybami a nevhodnými zvyklostmi pří řízení lidí.

Přístupné pro: KOMBI

LeadershipZáznamGarance

7.7.2015, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:56:32

Cílem tohoto video semináře je seznámit se s významem, úkoly a nástroji leadershipu v organizacích, s hlavními předpoklady získání vůdcovské autority i se zásadami jednání úspěšných leaderů.

Přístupné pro: KOMBI

Výpověď z organizačních důvodů a aktuální judikatura českých soudůZáznam

24.3.2015, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:57

Cílem tohoto video semináře je objasnění možností zaměstnavatele rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, který se stal nadbytečný v důsledku organizačních změn a poskytnutí praktických rad směřujících k tomu, aby se jednalo o nezpochybnitelné skončení…

Přístupné pro: KOMBI

Změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2015Záznam

12.2.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:27:59

Přístupné pro: KOMBI

Výpověď pro porušování povinností a neuspokojivé výsledkyZáznam

24.11.2014, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:10:39

Objasnění možností zaměstnavatele, jak reagovat na problematického zaměstnance. Poskytnutí praktických rad směřujících ke správnému rozvázání pracovního poměru výpovědí pro porušování povinností nebo pro neuspokojivé pracovní…

Přístupné pro: KOMBI

Akciová společnost dle zákona o obchodních korporacíchZáznamGarance

14.1.2014, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:43:59

Spolu s novým občanským zákoníkem vstoupil v účinnost s rokem 2014 také zákon o obchodních korporacích, který mění některé ustanovení i pro akciové společnosti. Právě s těmito změnami Vás seznámí tento…

Přístupné pro: KOMBI | PLUS

Zákon o obchodních korporacích - s. r. o.ZáznamGarance

12.12.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:03:13

Cílem videosemináře je vysvětlit nová a změněná ustanovení zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2014 ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným.

Přístupné pro: KOMBI | PLUS

Účast na společnosti s ručením omezenýmZáznam

15.7.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:25:32

Videoseminář posluchačům vysvětlí, jak se společníci podílí na fungování společnosti s ručením omezeným. Vysvětleno je vše od nabytí účast ve společnosti až po možnosti zániku…

Přístupné pro: KOMBI | PLUS
Nahrávám...
Nahrávám...