dnes je 25.7.2024

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace ke staženíGarance

30.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace. Formulář účetní závěrky pro obchodní korporace ve zkráceném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve plném…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Ministerstvo spravedlnosti spustilo interaktivní webovou aplikaci "Finanční zdraví", která podnikatelům umožní ověřit si svou finanční situaci a identifikovat stav podnikové krize nebo dokonce hrozícího úpadku

30.8.2023, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

„Nová aplikace nabízí podnikatelské veřejnosti jednoduchý, diskrétní a bezplatný nástroj, pomocí kterého získají přehled o míře a struktuře finančních problémů zatěžujících jejich podnikání. Účelem tohoto nástroje je zejména upozornit podnikatele na…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Fondy finančních prostředkůArchiv

1.1.2011, Ing. Jiřina Rezková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento název je využíván pro rozdílové ukazatele mezi určitými položkami aktiv a určitými položkami pasiv. Někdy jsou nazývány čistými fondy, protože představují výši aktiv sníženou o na nich váznoucí závazky. Fond v pojetí finanční analýzy má tudíž…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Ukazatele likvidityArchiv

1.1.2011, Ing. Jiřina Rezková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poměrové ukazatele likvidity informují uživatele o tom, jak je podnik schopen hradit svoje závazky, jaká je jeho platební schopnost. Tím je současně vymezena schopnost podniku samostatně…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Základní (elementární) metodyArchiv

1.1.2011, Ing. Jiřina Rezková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní metody finanční analýzy se vyznačují tím, že pro konstrukci ukazatelů vystačí se základními matematickými postupy, kterými jsou sčítání, odčítání, násobení, dělení a procentní počet. V běžné analytické praxi jsou nejčastěji používanými…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Uživatelé a funkce finanční analýzyArchiv

1.1.2011, Ing. Jiřina Rezková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výsledky finanční analýzy slouží velkému množství uživatelů. Především je využívají tzv. externí uživatelé, tj. všichni uživatelé stojící mimo analyzovaný podnik. Patří k nim…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

TrendyArchiv

1.1.2011, Ing. Jiřina Rezková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zabýváme-li se změnami jednotlivých absolutních ukazatelů v čase, provádíme tzv. horizontální analýzu, tj. hodnotíme vývojové trendy jednotlivých položek účetních výkazů. Výraz horizontální analýza znamená, že při hodnocení se pohybujeme po řádcích…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Metody finanční analýzyArchiv

1.1.2011, Ing. Jiřina Rezková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při studiu jednotlivých metod používaných při finančních analýzách je třeba si uvědomit, že na rozdíl od účetnictví neexistuje pro finanční analýzu ani legislativní rámec ani jednotná metodika. Jednotlivé metody pak vznikají v různých zemích a při…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Úvod, předmět finanční analýzyArchiv

1.1.2011, Ing. Jiřina Rezková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí moderních systémů řízení podniků a zárukou jejich úspěšného fungování jsou nepřetržité analytické procesy, které jsou v podnicích zajišťovány a které slouží k hodnocení finanční pozice podniků a jejich výkonnosti. Analytické procesy vycházejí…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS
Nahrávám...
Nahrávám...