dnes je 21.6.2024

Přepočet měny pro výpočet daní osobou nevedoucí účetnictvíGarance

30.4.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 38 odst. 1 ZDP uvádí, že účetní jednotky využívají pro přepočet cizí měny na českou měnu kurzy použité v účetnictví (od roku 2024 s dovětkem, že vedou účetnictví v české měně). Pokud poplatník nevede účetnictví, má možnost vybrat si z více možností přepočtu…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Uvádění převodu finančních prostředků z pokladny do banky v daňové evidenci - judikátGarance

27.4.2022, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem sporu bylo doměření daně na základě pomůcek, když správce daně hotovostní tržby evidované v daňové evidenci navýšil o částky hotovosti odvedené do banky s tím, že tento odvod nebyl v daňové evidenci zachycen. Podle názoru správce daně měly být…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Zásoby a v daňové evidenci a daňovém přiznání fyzické osobyArchiv

19.3.2021, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Evidence daňováGarance

18.12.2019, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který má příjmy zařazené do dílčího daňového základu podle § 7 ZDP, se často rozhoduje, jestli zvolí paušální výdaje, nebo systém prokazování výdajů.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Dotace pro mladé zemědělceArchiv

19.3.2019, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak se promítne v daňové evidenci dotace z Programu rozvoje venkova? Jedná se o dotaci pro mladé zemědělce, její čerpání je v průběhu 3 let. Je poskytnuta jak na dlouhodobý majetek, tak na krátkodobý majetek. V letošním roce přišlo na účet 45 % z celkové částky…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Kurzová ztráta v daňové evidenciArchiv

27.11.2018, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel, OSVČ vede daňovou evidenci, využívá pro přepočet cizí měny na koruny aktuální kurz ČNB. Podnikatel má dva podnikatelské bankovní účty, jeden vedený v korunách, druhý v eurech. Na eurový účet mu chodí úhrady jím vystavených faktur za poskytnuté…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Daňová evidence pro účely daně z příjmů fyzických osobArchiv

26.9.2018, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do konce roku 2003 byly všechny fyzické osoby, které podnikaly nebo provozovaly jinou samostatnou výdělečnou činnost a prokazovaly své výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro zjištění základu daně, účetními jednotkami podle § 1 odst. 2…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Nespolehlivý plátce DPH - účtováníArchiv

19.7.2018, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel OSVČ vede daňovou evidenci a je nespolehlivým plátcem DPH. Od svých odběratelů dostává zaplacenu cenu zboží bez DPH. Odběratelé DPH odvádí přímo na účet správce daně.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Evidence denní tržby v účetnictví a daňové evidenciArchiv

24.3.2017, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřebovala bych poradit s evidencí denních tržeb v účetnictví a daňové evidenci.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 61b PVZÚ Metoda přechodu z daňové evidence na účetnictvíGarance

12.9.2016, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Převedení automobilu a úvěru - smlouva o zajišťovacím převodu právaArchiv

6.5.2016,  Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2016 FO, vedoucí daňovou evidenci, měla ve vlastnictví osobní automobil (2 roky odpisy, ZC = 750 000 Kč, pořizovací cena 1 600 000 Kč, zůstatek úvěru na auto 500 000 Kč). V roce 2015 byly úvěr i automobil převedeny smlouvou o převzetí dluhu na PO. Úvěr…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Daňová evidence podle zákona o daních z příjmůArchiv

25.8.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2004 se povinnost vést účetnictví týká jen těch poplatníků daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou účetními jednotkami podle zákona č. 563/1992 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), přičemž i tyto účetní jednotky účtují v…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Stravenky v daňové evidenciArchiv

13.8.2015, Ing. Martin Špád, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak správně účtovat stravenky v daňové evidenci? Na přijaté faktuře uznat 55 % jako daňový výdaj, nebo účtovat nedaňově a až na konci roku zaúčtovat 55 % daňově dle skutečně vydaných stravenek zaměstnancům?…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Paušál na dopravu v daňové evidenci a odpočet DPHArchiv

31.7.2015, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedu daňovou evidenci a jsem plátce DPH. Mohu využít paušál na dopravu, když je to pro mě z hlediska daně z příjmů výhodnější, a zároveň z dokladů např. za čerpání pohonných hmot nárokovat DPH v přiznání k dani z přidané hodnoty?…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Stornování faktury v daňové evidenciArchiv

21.5.2015, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH, má ve své daňové evidenci vydanou fakturu, která byla soudně vymáhána.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Plnění při autohaváriiArchiv

17.12.2014, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci si pořídil osobní automobil na úvěr. Po 10 splátkách se vyboural a došlo k totální havárii automobilu. Z faktury nebylo doplaceno cca 250 000 Kč. Podnikatel obdržel od pojišťovny plnění cca 100 000 Kč. Zajímalo by mě, jestli…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Daňový doklad z EU v daňové evidenci

10.5.2012, Ing. Helena Machová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...