dnes je 21.6.2024

Opční plány, dohody a další novinky v daních příjmů schváleny poslanci

21.5.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna schválila sněmovní tisk 570, který má vyladit některé oblasti zákona o daních z příjmů.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Zápůjčky zaměstnavatele zaměstnanciGarance

10.5.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 6 odst. 9 písm. r) ZDP (v úpravě od roku 2015) osvobozuje od daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnance příjem v podobě bezúročné zápůjčky od zaměstnavatele za určitých podmínek (viz dále). Změny v přístupu k zápůjčkám zaměstnancům od zaměstnavatele…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Osvobození vybraných nepeněžních zaměstnaneckých benefitůGarance

24.4.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 6 odst. 9 písm. d) ZDP uvádí možnosti osvobození nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinným příslušníkům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu po jeho zdanění) anebo na vrub výdajů…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Vnitřní předpis upravující zápůjčky zaměstnancůmGarance

8.3.2024, Ing. Martin Děrgel, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Vnitřní předpis k poskytování benefitůGarance

7.3.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel …………………………... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující nadstandardní zdravotní péčiGarance

7.3.2024, Ing. Martin Děrgel, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ……………………………. (přesné označení včetně sídla a IČ)

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Akce pořádané zaměstnavatelem

5.3.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2024 jsou do speciálního osvobozovacího ustanovení vyčleněny akce pořádané zaměstnavatelem.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Úpravy v zákoně o daních z příjmů

4.3.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prostřednictvím pozměňovacích návrhů k sněmovnímu tisku 570 se mají realizovat dodělávky na změnách zákona o daních z příjmů.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Benefit ve formě firemní školky

27.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2024 došlo ke změně v posuzování podmínek pro osvobození benefitů u zaměstnanců. K otázce, jak ocenit benefit ve formě firemní školky, se vyjádřilo i GFŘ.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Odklad okamžiku zdanění opčních plánů

20.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2024 dochází k odkladu okamžiku zdanění příjmů ve formě opčních plánů pro zaměstnance.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Osvobození příjmů z účasti na akcích zaměstnavatele

13.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2024 jsou v zákoně o daních z příjmů výslovně osvobozeny příjmy z účasti na sportovních či kulturních akcích pořádaných zaměstnavatelem.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Poskytování motorových vozidel zaměstnanci - započtení vstupní ceny do základu daněGarance

4.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně silniční motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc částka ve…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Peněžitý a nepeněžitý příspěvek na stravováníGarance

4.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé mají tři možnosti, jak svým zaměstnancům mohou z pohledu ZDP přispívat na stravování:

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Příspěvek zaměstnavatele na daňově podporované produkty spoření na stáříGarance

4.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2024 dochází v této oblasti k několika změnám. Podle § 6 odst. 9 písm. m) ZDP je i nadále od daně na straně zaměstnance osvobozen příspěvek zaměstnavatele poskytnutý na zaměstnancův produkt spoření na stáří, a to do výše limitu 50 000 Kč, který se…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Metodika zdanění firemních školek coby nepeněžního benefitu

1.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční správa chce vyvrátit pochybnosti ohledně přístupu ke zdanění firemních školek, které poskytují zaměstnavatelé jako nepeněžní benefit svým zaměstnancům.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Sportovní vybavení k dispozici na pracovišti

16.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2024 došlo v zákoně o daních z příjmů ke změnám ve zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Metodická informace k zaměstnaneckým benefitům od 1. ledna 2024

11.1.2024, Zdroj: Finanční správa

V dokumentu naleznete metodickou informaci Finanční správy ČR ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024.

Nová daňová pravidla pro benefity zaměstnancům

28.11.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace zákona o daních z příjmů od roku 2024 mění pravidla pro osvobození či zdanění benefitů na straně zaměstnanců a zároveň daňovou uznatelnost na straně…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Proměny benefitů v současnosti a jejich daňové řešení - poskytování vyšších plnění umožněných zákoníkem práceArchiv

17.8.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce, který je založený na filozofii „co není zakázáno, je dovoleno”, umožňuje zaměstnavateli poskytovat nadlimitní plnění zaměstnancům a různá plnění ve formě zaměstnaneckých benefitů. V článku se zaměřím na zaměstnanecké výhody, které přežijí i…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Několik poznámek k peněžitému příspěvku na stravováníArchiv

10.7.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující řádky doplňují text článku Peněžitý příspěvek na stravování 2023.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Proměny benefitů v současnosti a jejich daňové řešení - zajištění péče o dítěArchiv

9.6.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpora může mít podobu  provozování vlastní firemní mateřské školy, anebo o poskytování příspěvků zaměstnancům na úhradu pobytu dítěte v předškolním zařízení jiného provozovatele. Dále přichází v úvahu uplatnění slevy na dani z příjmů fyzických osob…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Proměny benefitů v současnosti a jejich daňové řešení - zápůjčka poskytnutá zaměstnanciArchiv

27.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době výrazného růstu inflace a zvýšení nákladů na bydlení souvisejících s výdaji na energie řada zaměstnanců spadne do finančních problémů. Do popředí se dostává zaměstnanecký benefit, a to poskytnutí bezúročné zápůjčky zaměstnavatelem zaměstnanci…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023Archiv

14.4.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2021 došlo k rozšíření ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „ZDP”), upravujícího příspěvek na stravování a též ke změně v bodu 4 § 24 odst. 2 písm. j) ZDP, jde-li o daňově účinné výdaje. …

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Stravování zaměstnanců v podnikatelské sféřeArchiv

7.8.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé mohou poskytovat svým zaměstnancům daňově zvýhodněné stravování ve třech formách. Nic nebrání situaci, aby se část zaměstnanců stravovala ve vlastním stravovacím zařízení zaměstnavatele, část zaměstnanců obdržela stravenky jako nepeněžní…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Letní prázdniny a jejich daňová specifikaArchiv

27.7.2022, Ing. Petr Koubovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čas letních prázdnin není jen doba radovánek, dovolené, ale třeba i možností si přivydělat nějakou tu korunu, a to jak v tuzemsku, tak i zahraničí. Nezbývá tedy než i v tomto čase zůstat obezřetný, resp. ještě lépe být tzv. „daňově připraven”.…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Peněžitý příspěvek na stravování v souvislostech v roce 2022Archiv

6.3.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”) došlo k rozšíření ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) ZDP upravujícího příspěvek na stravování a též ke změně v bodě 4 § 24 odst. 2 písm. j) ZDP, jde-li o daňově účinné…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Poskytování stravenek za práci přesčasArchiv

12.11.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je správné, že v případě, že zaměstnanci pracující přesčas, tj. místo 8 hodin pracují 12 hodin (ve výrobě), dostávají 2 stravenky v hodnotě 55 Kč za kus? Pokud ne, jaké je správné řešení? Nárok na stravné podle zákoníku práce nevznikne, protože je to méně než…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Pracovněprávní úprava sick daysGarance

6.4.2021, JUDr. Magda Janotová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé ve snaze získat nové nebo udržet a motivovat stávající zaměstnance zavádějí různé nadstandardní zajímavé benefity. Může se jednat o pár dní dovolené navíc, firemní školky pro děti zaměstnanců, slevy u různých dodavatelů, hrazené sportovní či…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Průzkumy motivace a spokojenosti zaměstnancůZáznamGarance

21.10.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:15:36

Cílem semináře je seznámit se s významem, tématy, nástroji a metodami dotazníkových a dalších průzkumů mezi zaměstnanci, jejich prováděním, vyhodnocováním i prezentací podnikovému vedení. Seminář přináší konkrétní ukázky výsledků provedených průzkumů i…

Přístupné pro: KOMBI

Zaměstnanecké benefity - volnočasové aktivityArchiv

7.12.2018,  Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma uvažuje o dalších zaměstnaneckých benefitech pro zaměstnance. Zejména o příspěvku na dioptrické brýle, na knihy, masáže a na cvičení. Podle toho, co jsem si nastudovala, ale ráda bych si to tímto způsobem odsouhlasila, jsou to všechno daňově neuznatelné…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Vzor s výkladem - Vnitřní předpis zaměstnavatele, jímž se upravuje poskytování zaměstnaneckých výhod ve společnostiGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje podmínky poskytování zaměstnaneckých výhod v obchodní společnosti Alfa, a. s., IČO 12345658, se sídlem Nedbalova 1856, Praha 5, PSČ 155 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1254…

Přístupné pro: KOMBI

Zaměstnanecké benefity pouze pro některé zaměstnanceArchiv

8.7.2018, JUDr. Dušan Srp, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvažujeme o zavedení benefitů pro naše zaměstnance. Jednalo by se pravděpodobně o sick days, tzv. volna navíc, nebo stravenky.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující používání mobilních telefonůGarance

1.1.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel …………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Češi v práci sedí a nehýbou se

3.7.2017, Zdroj: Edenred

Sport i pohyb přímo ve firmě a v pracovní době? Pohybové a sportovní aktivity zaměstnanců podporuje necelá třetina firem v zemi.

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při hodnocení zaměstnancůGarance

16.2.2017, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ………………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Odměňování zaměstnanců - dárkové poukázkyArchiv

30.1.2015, Ing. Růžena Klímová, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěli bychom odměnit všechny zaměstnance poukázkami na nákup zboží v hodnotě 1 500 Kč. Nevztahují se na nás pravidla FKSP. Dle § 6 odst. 9 písm. g) ZDP uhradíme poukázky ze sociálního fondu. Budou tyto poukázky zatíženy daní z příjmu a odvody SZ a…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Platí - neplatí? Dobrý obchodník prodá všechno.Garance

15.10.2014, Mgr. Michal Knězů Mrvka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úvod jedna hádanka pro čtenáře. Zkuste uhodnout, o jakou jde profesi. Hodně lidí se tomu věnuje, ale není to činnost pro každého. Denně se s těmito lidmi setkáváme a i děti vědí, co tato práce obnáší. Dají se tím vydělat velké peníze. Odpovědí může být…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Benefit pro zaměstnance - platba nájemnéhoArchiv

14.10.2014, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše obchodní korporace poskytuje našemu zaměstnanci benefit (dle dohody ve smlouvě), platí mu nájemné za byt včetně služeb (plyn, elektřina...). Tuto službu nakupujeme od plátce…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Zdanění mzdy - životní připojištěníArchiv

24.9.2014, Ing. Renata Konvičná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel fyzická osoba poskytuje zaměstnancům měsíčně životní připojištění ve výši 500 Kč. Kromě toho jim na konci roku jednorázově poskytne životní připojištění ve výši 18 000 Kč.…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Penzijní připojištění při rodičovské dovolenéArchiv

18.9.2014, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnankyni, která bude nastupovat na mateřskou dovolenou a následně čerpat rodičovskou dovolenou, firma přispívá na penzijní připojištění. Jak to bude u firmy s příspěvkem v období její nepřítomnosti? Může firma i nadále poskytovat tento zaměstnanecký…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Daňové výdaje u zaměstnaneckých benefitůArchiv

15.7.2014, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V příspěvku si uvedeme blíže podmínky pro daňovou uznatelnost poskytovaných peněžních a nepeněžních plnění zaměstnavatelem jako zaměstnanecké benefity jeho zaměstnancům. Rovněž si uvedeme, kdy zaměstnavatel nebude moci plnění poskytované zaměstnancům zahrnout…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Očkování proti chřipce zdarma

4.10.2013, Zdroj: VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí bezplatné očkování proti chřipce všem šesti milionům svých klientů.

S pitným režimem pomůže vždy zaměstnavatel

27.6.2013, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podle zákona má zaměstnavatel povinnost poskytovat zaměstnancům bezplatně na pracovištích nápoje. A to nejen kvůli pitnému režimu, ale také kvůli bezpečnosti.

Ignác NečitelnýGarance

1.6.2007, PhDr. Jan Gruber, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možná jste se někdy potkali s lidmi, z jejichž tváře obtížně odečítáte momentální citové rozpoložení či myšlenkové procesy, které se v jejich nitru odehrávají. To, co je pro profesionálního podvodníka či vášnivého karetního hráče cennou devizou,…

Přístupné pro: KOMBI

Dobré zadání = polovina úspěchuGarance

1.4.2007, PaedDr. Vladimír Svatoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co.“ I tímto způsobem je možné přistupovat k zadávání objednávky outdoorového programu. Výsledek pak bude pravděpodobně odpovídat určitosti této…

Přístupné pro: KOMBI

Firemní konstelace - cesta ke změněGarance

1.4.2007, Mgr. Jaroslav Simon, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firemní konstelace jsou originální metodou práce s lidmi, která pochází z Německa. V německy mluvících zemích jsou velmi rozšířené, avšak u nás ve firemní oblasti zatím relativně neznámé. Umožňují nahlédnout, co se ve společnosti skutečně odehrává…

Přístupné pro: KOMBI

Personální marketingGarance

1.4.2007, Mgr. Hana Kyrianová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všichni máme tendenci vytvářet si o druhých názory na základě našeho omezeného pozorování. To platí i pro firmy. Jeden dva chybné kroky a potencionální uchazeči o práci mohou začít váhat, zda nastoupit do této společnosti je opravdu dobrý…

Přístupné pro: KOMBI

Jak v terénu, tak na pracovišti, aneb outdoorové testováníGarance

1.3.2007, PaedDr. Vladimír Svatoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prolézání pavoučí sítí, noční týmový orientační závod, stavba voru – všechny tyto aktivity mohou prozradit hodně vlastnostech kandidátů na manažerské…

Přístupné pro: KOMBI

Manažerské (ne)dovednosti - ZA CO BERETE PENÍZE?Garance

1.3.2007, RNDr. Ladislav Dvořák, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

„Co se po mě v práci vyžaduje?“ „Co mě baví?“, „Za co beru peníze?“ Domníváte se, že tyto otázky jsou zbytečně filozofické? Přesto není na škodu čas od času si je…

Přístupné pro: KOMBI

Komunikovat, nebo zatajit?Garance

1.2.2007, Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdové záležitosti tvoří součást komunikace mezi pracovníky a jejich nadřízeným. Prostřednictvím komunikace manažer své pracovníky poznává, aby následně věděl, jak s nimi nejvhodněji jednat, tj. jakými prostředky či nástroji je nejlépe povzbudí k…

Přístupné pro: KOMBI
Nahrávám...
Nahrávám...