dnes je 25.7.2024

Nejnovější

Finanční náklady spojené s lékařskou prohlídkou

25.7.2024, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

... Kdo hradí náklady na vstupní lékařskou prohlídku? Informace o úhradě za vykonání lékařských prohlídek před vznikem pracovního poměru uvádí ust. § 59 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 373/2011 Sb.“): „ ...

Účtování developerského projektuGarance

24.7.2024, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma X, jejímž předmětem činnosti je zemědělská výroba, se v roce 201X-6 rozhodla nechat si postavit 2 bytové domy s 28 byty za účelem jejich prodeje, který se následně uskutečnil. Dle rozhodnutí auditora a daňového poradce bylo účtováno jako majetek (nikoliv…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Milostivé léto IV

24.7.2024, Zdroj: VZP

... Koho se týká a jak správně postupovat. Klienti VZP mající dluh na pojistném a penále, které je vymáhané v daňové exekuci, mohou využít tzv. Milostivého léta IV. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak se dluhů na penále a exekučních nákladech zbavit. Milostivé léto IV potrvá od 1. července do 30. listopadu ...

Byt ve vlastnictví PO využívaný jednateliGarance

23.7.2024, Ing. Petr Koubovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme s. r. o., ve vlastnictví máme byt. Tento byt využívá k bydlení jediný společník a jednatel a dále jednatelka firmy. Není uzavřená žádná smlouva o pronájmu. Firma platí veškeré náklady za elektrickou energii,…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Bezúplatné příjmy v zákoně o daních z příjmůGarance

23.7.2024, Ing. Otakar Machala, QUD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tzv. „bezúplatné příjmy” jsou již více než 10 let zahrnuty do předmětu daně z příjmů, a to v souvislosti se zrušením zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Student zaměstnancem z pohledu zdravotního pojištěníGarance

22.7.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdělečná činnost studentů, tedy zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost, má v oblasti zdravotního pojištění četná specifika zejména s ohledem na skutečnost, že tyto pojištěnce řadíme mezi osoby, za které platí pojistné stát.…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

O hledání smyslu - nejen v práci, ale i mimo niGarance

19.7.2024, PhDr. Sylvie Navarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dnešní uspěchané době se často zaměřujeme na kariérní úspěchy a pracovní výkony. Ale co když opravdový smysl života leží někde jinde?

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Zaměstnávání cizinců - novinky od 1. 7. 2024Garance

19.7.2024, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o zaměstnanosti přinesla s účinností od 1. 7. 2024 několik novinek. Ty by neměly uniknout firmám, které zaměstnávají cizince.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Dovolená 2024 - vybrané otázky a jejich řešeníGarance

18.7.2024, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Téma tzv. „řádné” dovolené vystupuje do popředí právě nyní, v době letní sezony, kdy většina zaměstnanců dovolenou čerpá.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Solární panely pro ohřev vody - odpisyGarance

18.7.2024, Ing. Petr Koubovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak správně zařadit a odepisovat solární panely? Jedná se o solární panely přimontované na stavbě kolaudované k dočasnému použití, kde je na straně vstupů rozklíčována fakturace na funkční část a stavební část. Nicméně solární panely nejsou připojeny do…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS
více článků
Nejčtenější

§ 92a ZDPH Režim přenesení daňové povinnostiGarance

6.11.2019, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 92a ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 92a Následující §č. 235/2004 Sb....§ 92aZákladní ustanovení(1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku ...

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Model Miller-Orrův - definiceGarance

17.4.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Model Miller-Orrův – jedná se o model optimalizace peněžních prostředků. Předpokládá, že je hotovost vynakládána nahodile po celé plánované období. Vychází z premisy, že se hotovostní zůstatky pohybují v určitých mantinelech (tzv. horní a dolní limit). V…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 129 ZP Zvláštní příplatekGarance

16.1.2019, JUDr. Eva Rothová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Eva Rothová Úplné znění § 129 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.10.2018 Předchozí § Následující §č. 262/2006 Sb....§ 129Zvláštní příplatek(1) Zaměstnanci, který vykonává práci v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ...

Přístupné pro: KOMBI

Dotace - právní, účetní a daňový pohledArchiv

13.9.2022, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace jsou významným zdrojem financování podnikatelských i nepodnikatelských subjektů; v některých případech může jít dokonce o rozhodující zdroj financování, bez kterého by příslušný subjekt (např. zemědělský podnikatel, provozovatel osobní přepravy) téměř…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Srážková daň z příjmů z podílů na ziskuGarance

5.11.2020, Ing. Michal Šindelář, Zdroj: Verlag Dashöfer

Srážková daň z podílů na zisku je daní konečnou. Obchodní korporace, která podíl na zisku vyplácí, je povinna srazit daň (nejedná-li se o osvobozený příjem mateřské společnosti) při výplatě podílů, nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 212/2024 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 350. výročí úmrtí Karla Škréty (vyšlo dne: 11.7.2024 v částce č. 212)
  • 218/2024 Sb. novela vyhl. č. 117/2012 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2024 v částce č. 218)
  • 219/2024 Sb. novela vyhl. č. 207/2021 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2024 v částce č. 219)
  • 220/2024 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků (vyšlo dne: 18.7.2024 v částce č. 220)
  • 221/2024 Sb. ve věci návrhu na zrušení části § 41 zákona č. 219/2000 Sb. (vyšlo dne: 18.7.2024 v částce č. 221)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Změny v pracovním právu 2024 a tzv. flexinovela 2025

21.8.2024, Praha, Mgr. Daniel Vejsada

V rámci semináře získáte přehled o všech novinkách v pracovněprávní oblasti, které jsou účinné v roce 2024, a o těch, které se aktuálně připravují. Ohlédneme se za významnou novelou zákoníku práce upravující podmínky práce z domova, spolupráci s „dohodáři“ z pohledu výkladových problémů, které novela přinesla, zdůrazníme i příležitosti v digitalizaci HR dokumentů. Projdeme také změny vyplývající z novely zákona o zaměstnanosti, úpravy různých vyhlášek a nařízení (kompenzace za HO, minimální mzda a další) a podíváme se na to, jak to bude se zdaněním DPP a souvisejícími oznamovacími povinnostmi. Nakoukneme také pod pokličku MPSV, jaké další změny pracovněprávních předpisů se aktuálně připravují, zejména se podíváme, na co se mohou zaměstnavatelé těšit v rámci tzv. flexinovely zákoníku práce.

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění

13.9.2024, Praha, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Cílem semináře je přiblížit všechny povinnosti souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR, od imigračního a pracovního práva až po pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců. Zaměříme se i na zaměstnávání občanů Ukrajiny včetně uprchlíků a jejich postavení v českém právním řádu. Dále zjistíte vše o vysílání zaměstnanců do zahraničí, zejména do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska. Informace potřebné pro svou praxi na tomto semináři najdou jak právníci, personalisté, tak účetní, daňoví poradci, podnikatelé, členové statutárních orgánů.

Řešení oznámení aneb whistleblowing v praxi

8.10.2024, Praha, Mgr. Daniel Vejsada

V rámci semináře probereme povinnosti vyplývající z úpravy ochrany oznamovatelů. Zaměříme se zejména na povinnosti tzv. příslušných osob (tedy osob odpovědných za příjem a prověření oznámení) a na jejich postup při této činnosti. Projdeme, co zákon od příslušných osob při prověřování oznámení očekává a jaké jsou nástrahy jejich činnosti. Podíváme se také na navazující kroky organizací po posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou (nápravná opatření). V poslední části semináře se pak zaměříme na zakázané kroky vůči oznamovatelům a některé související dopady do pracovněprávních vztahů.

Pracovnělékařské služby a řešení zdravotních problémů zaměstnanců

21.10.2024, Praha, Mgr. Daniel Vejsada

V rámci semináře získáte přehled o právní úpravě pracovnělékařských služeb a souvisejících povinnostech zaměstnavatelů při realizaci lékařských prohlídek ke zjištění zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci. Dozvíte se, jak správně postupovat, pokud si zaměstnanec stěžuje na zdravotní problémy znemožňující mu vykonávat práci, a kdy můžete z těchto důvodů přistoupit k jeho propuštění.

Daňové a účetní novinky 2025

27.11.2024, Praha, RNDr. Ivan Brychta

Seznámíte se s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2025. V rámci výkladu bude zdůrazněno, co z novinek je možné použít zpětně i pro rok 2024, budou zmíněny i novinky v zákonech s daněmi a účetnictvím souvisejících (např. změny sazeb cestovních náhrad).

Daňový kalendář
červenec 2024
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Nejbližší daňová povinnost:
25.7.2024 - podání přiznání k DPH za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Finanční ředitel LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
25.7.2024 - podání přiznání k DPH za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 23.7.2024
 1 EUR25,38 CZK (+0,15)
 1 USD23,37 CZK (+0,19)
 1 GBP30,18 CZK (+0,21)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,96 CZK (+0,19)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba4,75 % platnost od 28.6.2024
Diskontní sazba3,75 % platnost od 28.6.2024
Lombardní sazba5,75 % platnost od 28.6.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...