dnes je 21.10.2020

Nejnovější

§ 102 Souhrnné hlášeníGarance

21.10.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 102 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.9.2020 Předchozí §§ 102 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 102Souhrnné hlášení(1) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud mu vznikla povinnost přiznat uskutečnila) dodání zboží z tuzemska ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2017
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 25 ZDPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státuGarance

21.10.2020, Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § Ustanovení související Zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty § 2 - Předmět daně § 11 - Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu § 13 - Dodání zboží a převod nemovitosti § 35 - Daňový doklad při pořízení zboží z jiného ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 22 ZDPH Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daněGarance

20.10.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 22 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.9.2020 Předchozí §§ 22 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 22Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně(1) Při dodání zboží do jiného ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 92d ZDPH - Dodání nemovité věciGarance

20.10.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 92d ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.9.2020 Předchozí §§ 92d Následující §č. 235/2004 Sb....§ 92dDodání nemovité věci(1) Při dodání nemovité věci plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud se uplatňuje daň podle ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Náklady na zahraniční zaměstnance pracující v ČRGarance

20.10.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme česká společnost a pracují u nás (jsou k nám vysláni na 3 roky) zaměstnanci naší španělské mateřské společnosti. Náklady na jejich mzdy nám mateřská společnost měsíčně fakturuje.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Paušální daň se blíží schválení

20.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do 3. čtení putuje návrh na jedinou paušální úhradu OSVČ na daň z příjmů, důchodové pojištění a zdravotní pojištění.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 86 ZDPH Vracení daně ozbrojeným silám cizích státůGarance

19.10.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 86 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.9.2020 Předchozí §§ 86 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 86Vracení daně ozbrojeným silám cizích států(1) Nárok na vrácení daně mohou při pořízení vybraných druhů zboží nebo služeb uplatnita) ozbrojené ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2017
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 18 ZDPH Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unieGarance

19.10.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 18 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.9.2020 Předchozí §§ 18 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 18Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie(1) Přemístěním zboží v režimu skladu se ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Časté chyby při podávání DPH výkazůGarance

19.10.2020, Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Často na sebe plátce DPH přivolá kontrolu ze strany správce daně provedením chyby ve výkaznictví pro účely daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH”). Daňová tvrzení, kam patří přiznání k DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení, jsou přitom podávaná ve velké…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Prodej nemovitosti vč. nájemních smluv

19.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na koordinačním výboru byla projednávána otázka DPH u prodeje nemovité věci s uzavřenými nájemními smlouvami. Pro účely DPH existuje mezi odbornou veřejností názor, že prodej nemovitostí včetně souvisejících nájemních smluv je považován za pozbytí obchodního závodu. To platí, pokud v okamžiku prodeje ...

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS
více článků
Nejčtenější

Sazby DPH u dodání studené a teplé vody

3.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od 1. 5. 2020 má nejnižší sazbě daně podléhat dodání pitné vody a souvisejících služeb. Na základě novelizace zákona o DPH zákonem č. 256/2019 Sb. má být s účinností od 1. 5. 2020 přeřazena pitná voda z 15% do 10% sazby daně. Pitnou vodou se rozumí pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona ...

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firemGarance

11.10.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Dílčí programy Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/ Dílčí programy Marketing – výzva V. Zaměření dotačního titulu: Rozhodli jste se prorazit s ...

Přístupné pro: KOMBI

Novela zákona o kompenzačním bonusu

22.4.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Osoby samostatně výdělečně činné, jejichž podnikání utrpělo ztráty v důsledku vládních opatření či dopadů koronavirové krize, si budou moci požádat o finanční pomoc státu i po 30. dubnu.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Daňový kalendář - změny - COVID-19Garance

10.4.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posunuté termíny daňových povinností v souvislosti s koronavirem. Povinnosti jsou členěny podle povinností fyzických osob, právnických osob, plátců DPH atd. Změny jsou vytučněny.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Snížení sazby DPH na vodné, stočné, teplo, chlad

26.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodání tepla a chladu, vodného a stočného se má přesunout do druhé snížené sazby daně. Změna má však různou účinnost.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 385/2020 Sb. o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 154)
  • 386/2020 Sb. ruší zák. op. Senátu č. 340/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 155)
  • 387/2020 Sb. o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 156)
  • 388/2020 Sb. o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 156)
  • 389/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, FIX % (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 157)
  • 390/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, CPI % (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 157)
  • 394/2020 Sb. novela nař. vl. č. 271/2017 Sb. (vyšlo dne: 6.10.2020 v částce č. 160)
  • 403/2020 Sb. novela zák. č. 416/2009 Sb. (vyšlo dne: 13.10.2020 v částce č. 163)
  • 404/2020 Sb. novela vyhl. č. 425/2012 Sb. (vyšlo dne: 13.10.2020 v částce č. 163)
  • 405/2020 Sb. novela vyhl. č. 177/2009 Sb., č. 3/2015 Sb. a č. 15/2005 Sb. (vyšlo dne: 13.10.2020 v částce č. 164)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ on-line

22.10.2020, On-line, Ing. Jiří Jindrák

Upozornění na nejčastější problémy, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu.

Ohlédnutí za změnami v DPH od 1. 9. 2020

23.10.2020, On-line, Ing. Jana Kolářová

Vrátíme se k zářijové novele zákona o DPH a jejím problematickým místům.

Nejnovější KOOV ke zdanění příjmů fyzických osob

27.10.2020, On-line, Ing. Matěj Nešleha

Na webináři budou probrány výsledky nejnovějšího jednání Koordinačního výboru týkající se zdanění fyzických osob.

Jak jednat s lidmi, kteří nedokážou naslouchat

6.11.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Jednat či spolupracovat s lidmi, ať již kolegy, obchodními partnery nebo dokonce šéfy, kteří nám z nejrůznějších důvodů příliš nenaslouchají, je obtížné a frustrující. Často je jen ztrátou času a nezřídka končí nezdarem. Jak v těchto případech postupovat? Cílem kurzu je posílit svou schopnost jednat s lidmi, kteří nenaslouchají, a to jak změnou své vlastní komunikace, tak snahou o změnu přístupu ke komunikaci u druhé strany.

Novinky v DPH od roku 2021

13.11.2020, On-line, Ing. Jana Kolářová

Co přinese novela zákona o DPH v roce 2021?

Daňový kalendář
říjen 2020
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
23.10.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za září

Další povinnosti tohoto dne...
Finanční ředitel LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
23.10.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za září

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 20.10.2020
 1 EUR27,24 CZK (-0,1)
 1 USD23,06 CZK (-0,14)
 1 GBP29,82 CZK (-0,35)
 100 RUB29,58 CZK (-0,32)
 100 JPY21,83 CZK (-0,2)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nejnavštěvovanější semináře