dnes je 4.3.2021

Nejnovější

§ 38lk ZDP Paušální zálohyGarance

4.3.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Pfeilerová Úplné znění § 38lk zákona č. 586/1992 Sb. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů, s účinností ke dni 4.2.2021 Předchozí §§ 38lk Následující §č. 586/1992 Sb....§ 38lkPaušální zálohy(1) Poplatník v paušálním režimu platí paušální zálohy na zálohová období. Zálohovým obdobím je pro účely ...

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Okamžik uskutečnění účetního případuGarance

4.3.2021, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D. Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Vnitřní předpis vymezuje okamžik uskutečnění účetních případů podle konkrétních dokladů ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

075 - Oprávky ke goodwilluGarance

4.3.2021, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymezení goodwillu je uvedeno u účtu  015 . Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu zjištění goodwillu.

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 42 ZDPo - Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případechGarance

4.3.2021, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V odstavci 1 je upraven nárok na invalidní důchod u osob, které se staly invalidními pro invaliditu třetího stupně před dosažením věku 18 let a nezískaly potřebnou dobu pojištění (jedná se o tzv. invalidy z mládí), a v odstavci 2 je upravena výše tohoto…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

DPH a ztracené zásobyGarance

4.3.2021, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Během inventarizace zboží bylo zjištěno, že došlo ke ztrátě starých zásob, kterou nelze řádně doložit. Zásoby byly pořízeny ve lhůtě starší než 3 roky (v roce 2015).

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 41 ZDPo - Výše invalidního důchoduGarance

4.3.2021, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Invalidní důchod se skládá ze základní (jednotné) výměry a z procentní výměry. Základní výměra invalidního důchodu (není přitom rozhodné, o jaký stupeň invalidity se jedná) činí v roce 2021 částku 3 550 Kč měsíčně. Procentní výměra se stanoví v závislosti na…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 38lj ZDP Vyměření paušální daně a paušálních veřejných pojistnýchGarance

3.3.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Pfeilerová Úplné znění § 38lj zákona č. 586/1992 Sb. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů, s účinností ke dni 4.2.2021 Předchozí §§ 38lj Následující §č. 586/1992 Sb....§ 38ljVyměření paušální daně a paušálních veřejných pojistných(1) Daň, která je rovna paušální dani, a paušální veřejná pojistná ...

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Pravidla pro podrozvahové účtyGarance

3.3.2021, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D. Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu je zaměřena na základní pravidla pro podrozvahové účty ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

074 - Oprávky k ostatním ocenitelným právůmGarance

3.3.2021, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymezení ocenitelných práv je uvedeno u účtu  014 . Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu užívání ocenitelných práv.

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 33 ZDPo - Výše starobního důchoduGarance

3.3.2021, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jan Přib Úplné znění § 33 zákona č. 155/1995 Sb. 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění, s účinností ke dni 1.1.2021 Předchozí §§ 33 Následující §č. 155/1995 Sb....§ 33(1) Výše základní výměry starobního důchodu činí 10 % průměrné mzdy měsíčně.(2) Výše procentní výměry starobního důchodu se ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS
více článků
Nejčtenější

Srážková daň z užívání movitých věcí

28.5.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se poměrně často zapomíná, že Česká republika požaduje srážkovou daň z příjmů nerezidentů za užívání movitých věcí užívaných na území ČR.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Zneužití práva u daně z příjmů

21.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Nejvyšší správní soud doměřil daň z příjmů z vyplácených dividend a konstatoval zneužití práva. Nejvyšší správní soud rozhodoval v případě, kdy zjištění finanční správy ve svém souhrnu odůvodňují závěr, že uskutečněné operace měly za hlavní cíl vyhnutí se dani z příjmů z vyplácených dividend a představovaly ...

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Informace k tiskopisu Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

21.2.2019, Zdroj: Finanční správa

Zaměstnavatel po zaměstnancích každoročně vyžaduje pro účely uplatnění daňového zvýhodnění "nově potvrzovat" od druhého zaměstnavatele, že druhý z poplatníků uplatňuje/neuplatňuje daňové zvýhodnění. Je uvedený postup správný?

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Novela zákona o kompenzačním bonusu

22.4.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Osoby samostatně výdělečně činné, jejichž podnikání utrpělo ztráty v důsledku vládních opatření či dopadů koronavirové krize, si budou moci požádat o finanční pomoc státu i po 30. dubnu.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Sazby DPH u dodání studené a teplé vody

3.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od 1. 5. 2020 má nejnižší sazbě daně podléhat dodání pitné vody a souvisejících služeb. Na základě novelizace zákona o DPH zákonem č. 256/2019 Sb. má být s účinností od 1. 5. 2020 přeřazena pitná voda z 15% do 10% sazby daně. Pitnou vodou se rozumí pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona ...

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 110/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 39)
  • 111/2021 Sb. o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 39)
  • 112/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 39)
  • 113/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 39)
  • 114/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 39)
  • 115/2021 Sb. novela usn. č. 113/2021 Sb. (vyšlo dne: 28.2.2021 v částce č. 40)
  • 116/2021 Sb. novela krizového opatření č. 114/2021 Sb. (vyšlo dne: 1.3.2021 v částce č. 41)
  • 118/2021 Sb. novela krizového opatření č. 114/2021 Sb. (vyšlo dne: 2.3.2021 v částce č. 42)
  • 119/2021 Sb. novela krizového opatření č. 113/2021 Sb. (vyšlo dne: 2.3.2021 v částce č. 42)
  • 120/2021 Sb. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (vyšlo dne: 3.3.2021 v částce č. 43)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Odčitatelné položky a slevy na dani fyzických osob

10.3.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor možností, jak legálně snížit základ daně a daň fyzických osob pomocí odčitatelných položek, slev na dani a daňového zvýhodnění.

GDPR prakticky - ochrana osobních údajů

10.3.2021, On-line, MVDr. Milan Vodička

Cílem webináře je seznámit posluchače s aktuálními informacemi ohledně Nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR) a českými zákony. Průvodce aplikací nařízení se zaměřením na praktické otázky a problémy v oblasti mezd, personalistiky a účetnictví.

Srážky ze mzdy, exekuce a insolvence zaměstnanců

11.3.2021, On-line, Mgr. Daniel Vejsada

Cílem semináře je zorientovat se v právní úpravě srážek ze mzdy, exekucí a insolvencí zaměstnanců, zejména s ohledem na povinnosti zaměstnavatelů a případné dopady a rizika pro pracovněprávní vztahy, ke správnému nastavení interních postupů a procesů pro minimalizaci těchto rizik.

Praktikum - mzdové výpočty v roce 2021

12.3.2021, On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Praktický seminář zaměřený na důležité mzdové výpočty v souvislosti se změnami v této oblasti pro rok 2021.

Daňové a účetní novinky 2020-2021

12.3.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem webináře je seznámení účastníků s již schválenými změnami v daňové oblasti přijatými v závěru roku 2020 a schválenými nebo očekávanými pro rok 2021 a následující. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Daňový kalendář
březen 2021
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Nejbližší daňová povinnost:
5.3.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za únor
Finanční ředitel LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
5.3.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za únor
Kurzy měn 3.3.2021
 1 EUR26,14 CZK (0)
 1 USD21,69 CZK (-0,04)
 1 GBP30,26 CZK (+0,03)
 100 RUB29,41 CZK (-0,06)
 100 JPY20,3 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...