dnes je 19.1.2021

Nejnovější

§ 90 DŘGarance

19.1.2021, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jiří Vychopeň Úplné znění § 90 zákona č. 280/2009 Sb. 280/2009 Sb. Zákon daňový řád, s účinností ke dni 24.4.2019 Předchozí §§ 90 Následující §č. 280/2009 Sb....§ 90(1) O průběhu postupu k odstranění pochybností sepíše správce daně podle povahy odpovědi protokol nebo úřední záznam, ve kterém uvede ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 88a DŘGarance

19.1.2021, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jiří Vychopeň Úplné znění § 88a zákona č. 280/2009 Sb. 280/2009 Sb. Zákon daňový řád, s účinností ke dni 24.4.2019 Předchozí §§ 88a Následující §č. 280/2009 Sb....... Komentář k § 88a DŘ § 88a DŘ byl do daňového řádu doplněn s účinností od 1. 1. 2021. V odstavci 1 je upraven okamžik ukončení ...

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 89 DŘGarance

19.1.2021, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jiří Vychopeň Úplné znění § 89 zákona č. 280/2009 Sb. 280/2009 Sb. Zákon daňový řád, s účinností ke dni 24.4.2019 Předchozí §§ 89 Následující §č. 280/2009 Sb....§ 89(1) Má-li správce daně konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti podaného řádného daňového tvrzení nebo dodatečného ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 117 ZP Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředíGarance

19.1.2021, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivan Tomší Úplné znění § 117 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.1.2021 Předchozí §§ 117 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 117Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředíZa dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: KOMBI

Změny zákona o dani z nemovitých věcí od 1. 1. 2021Garance

19.1.2021, Ing. Jan Koreček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z nemovitých věcí, kterou upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí” nebo jen „ZDN”), se na zdaňovací období roku 2021 mění na základě dvou novel, a to zákonem č.…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Roční sazba daně - zvýšeníGarance

19.1.2021, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Karel Janoušek § 6 odst. 8 ZDSIL - Sazby daně 2009-2021   U všech vozidel registrovaných poprvé v České republice do 31. 12. 1989 se roční sazba daně zvyšuje o 25 % .   U všech vozidel, která byla poprvé registrována v zahraničí do 31. 12. 1989, se bez ohledu na datum první registrace v České republice ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

DPH po Brexitu

19.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 88 DŘGarance

18.1.2021, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jiří Vychopeň Úplné znění § 88 zákona č. 280/2009 Sb. 280/2009 Sb. Zákon daňový řád, s účinností ke dni 24.4.2019 Předchozí §§ 88 Následující §č. 280/2009 Sb....§ 88(1) O zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepíše správce daně zprávu o daňové kontrole, která obsahuje výsledek kontrolního ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 86 DŘGarance

18.1.2021, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jiří Vychopeň Úplné znění § 86 zákona č. 280/2009 Sb. 280/2009 Sb. Zákon daňový řád, s účinností ke dni 24.4.2019 Předchozí §§ 86 Následující §č. 280/2009 Sb....§ 86(1) Daňový subjekt je povinen umožnit správci daně zahájení a provedení daňové kontroly.(2) Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 87 DŘGarance

18.1.2021, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jiří Vychopeň Úplné znění § 87 zákona č. 280/2009 Sb. 280/2009 Sb. Zákon daňový řád, s účinností ke dni 24.4.2019 Předchozí §§ 87 Následující §č. 280/2009 Sb....§ 87(1) Daňová kontrola je zahájena prvním úkonem správce daně vůči daňovému subjektu, při kterém je vymezen předmět a rozsah daňové kontroly ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS
více článků
Nejčtenější

Srážková daň z užívání movitých věcí

28.5.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se poměrně často zapomíná, že Česká republika požaduje srážkovou daň z příjmů nerezidentů za užívání movitých věcí užívaných na území ČR.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Zneužití práva u daně z příjmů

21.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Nejvyšší správní soud doměřil daň z příjmů z vyplácených dividend a konstatoval zneužití práva. Nejvyšší správní soud rozhodoval v případě, kdy zjištění finanční správy ve svém souhrnu odůvodňují závěr, že uskutečněné operace měly za hlavní cíl vyhnutí se dani z příjmů z vyplácených dividend a představovaly ...

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Sazby DPH u dodání studené a teplé vody

3.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od 1. 5. 2020 má nejnižší sazbě daně podléhat dodání pitné vody a souvisejících služeb. Na základě novelizace zákona o DPH zákonem č. 256/2019 Sb. má být s účinností od 1. 5. 2020 přeřazena pitná voda z 15% do 10% sazby daně. Pitnou vodou se rozumí pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona ...

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Novela zákona o kompenzačním bonusu

22.4.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Osoby samostatně výdělečně činné, jejichž podnikání utrpělo ztráty v důsledku vládních opatření či dopadů koronavirové krize, si budou moci požádat o finanční pomoc státu i po 30. dubnu.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Snížení sazby DPH na vodné, stočné, teplo, chlad

26.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodání tepla a chladu, vodného a stočného se má přesunout do druhé snížené sazby daně. Změna má však různou účinnost.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 3/2021 Sb. o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 1)
  • 4/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027, FIX % (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 2)
  • 5/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027, CPI % (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 2)
  • 13/2021 Sb. novela zák. č. 119/2002 Sb., č. 156/2000 Sb. a č. 634/2004 Sb. (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
  • 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů 2020

19.1.2021, On-line, Tomáš Líbal

Na webináři se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2020 a sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky.

Korekce DPH u majetku a jiných přijatých plnění (příklady)

20.1.2021, On-line, Ing. Jana Kolářová

Seminář volně navazuje na "Poslední přiznání k DPH za rok 2020". Tentokrát se zaměříme výhradně na příklady pro následující situace. Teorie není součástí prezentace, pouze bude vyložena při vysvětlování příkladů.

Cestovní náhrady a pracovní cesty

21.1.2021, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

Získání orientace v pravidlech vysílání zaměstnanců na pracovní a další cesty (zejména cesty mimo pravidelné pracoviště) ve vazbě na vznik práva na náhrady cestovních výdajů. Seznámení s aktuálními sazbami cestovních náhrad pro rok 2021. Seminář bude také zaměřen na řešení některých sporných aspektů v oblasti cestovních náhrad.

Velká novela zákoníku práce 2020/2021

22.1.2021, On-line, Mgr. Daniel Vejsada

Cílem semináře je seznámit účastníky s významnou novelou zákoníku práce, která je účinná od července roku 2020 a v části pak od ledna 2021. Svým rozsahem se jedná o nejvýznamnější novelizaci zákoníku práce od roku 2012. Jelikož novela přináší změny i v základních oblastech pracovního práva jako je počítání nároku na dovolenou, musí se s ní seznámit každý zaměstnavatel a promítnout jí do svých postupů a používané dokumentace.

Roční zúčtování + změny v roce 2021

25.1.2021, On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Jak na roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a jaké jsou v této oblasti novinky pro rok 2021?

Daňový kalendář
leden 2021
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Nejbližší daňová povinnost:
19.1.2021 - podání výkazu Intrastat elektronicky

Další povinnosti tohoto dne...
Finanční ředitel LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
19.1.2021 - podání výkazu Intrastat elektronicky

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 18.1.2021
 1 EUR26,19 CZK (+0,03)
 1 USD21,71 CZK (+0,13)
 1 GBP29,4 CZK (+0,01)
 100 RUB29,22 CZK (-0,15)
 100 JPY20,92 CZK (+0,12)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...