dnes je 16.4.2021

Nejnovější

Výběr zaměstnancůGarance

16.4.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Petr Bukovjan Ustanovení související Zákon č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů § 4 - rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání § 12 - nabídky zaměstnání a vyžadování údajů § 34 - způsoby získávání zaměstnanců § 139 odst. 1 písm. a) a odst ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: KOMBI

Zákon o zaměstnanostiGarance

16.4.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Petr Bukovjan Orgány na úseku zaměstnanosti Působnost v oblasti zaměstnanosti mají Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále též „MPSV”) a především pak Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce”). Dle zákona č. 73/2011 Sb. , o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: KOMBI

§ 21d ZDP Obecná společná ustanovení o finančním leasinguGarance

16.4.2021, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miloš Hovorka Úplné znění § 21d zákona č. 586/1992 Sb. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů, s účinností ke dni 4.2.2021 Předchozí §§ 21d Následující §č. 586/1992 Sb....§ 21dObecná společná ustanovení o finančním leasingu(1) Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání hmotného ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 23 ZDP Základ daněGarance

16.4.2021, Ing.Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing.Miloš Hovorka Úplné znění § 23 zákona č. 586/1992 Sb. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů, s účinností ke dni 4.2.2021 Předchozí §§ 23 Následující §č. 586/1992 Sb....§ 23Základ daně(1) Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které jsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Osobní ochranné pracovní prostředky, stejnokrojeGarance

16.4.2021, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D. Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Příloha č. 1: Vzor evidence osobních ochranných pracovních prostředků Struktura vnitřního ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízeníGarance

16.4.2021, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tento účet se po otevření účetních knih v novém účetním období převede výsledek hospodaření z minulého účetního období. Na základě usnesení valné hromady se tento výsledek hospodaření rozděluje mezi účty vlastního kapitálu nebo jako převod podílu na zisku…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Osvobození převodu podílu v obchodní korporaciGarance

16.4.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4 odst. 1 písm. s) ZDP upravuje u fyzických osob osvobození příjmu z převodu podílu v obchodní korporaci (s výjimkou příjmu z převodu cenného papíru), a to (až na výjimky) v situaci, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a převodem dobu 5 let. Od roku 2015…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 20 ZDP Základ daně a položky snižující základ daněGarance

15.4.2021, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miloš Hovorka Úplné znění § 20 zákona č. 586/1992 Sb. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů, s účinností ke dni 4.2.2021 Předchozí §§ 20 Následující §č. 586/1992 Sb....§ 20Základ daně a položky snižující základ daně(1) Pro stanovení základu daně platí ustanovení § 23 až § 33 a ustanovení odstavců ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 21g ZDP Minimální a průměrná mzdaGarance

15.4.2021, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miloš Hovorka Úplné znění § 21g zákona č. 586/1992 Sb. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů, s účinností ke dni 4.2.2021 Předchozí §§ 21g Následující §č. 586/1992 Sb....§ 21gMinimální a průměrná mzda(1) Minimální mzdou se pro účely daní z příjmů rozumí měsíční sazba minimální mzdy podle právních ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Stravování zaměstnancůGarance

15.4.2021, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D. Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu je zaměřena na: 1. Stanovení formy stravování zaměstnanců ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS
více článků
Nejčtenější

Změny v daních z příjmů od roku 2021

11.5.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ministerstvo financí vypracovalo návrh změn v zákoně o daních z příjmů, které mají nastat od roku 2021. Změny mají nastat v následujících oblastech: Zdanění dluhopisů U dluhopisových cenných papírů má nastat hned několik změn. Pro nerezidenty má být zrušeno osvobození úroků z dluhopisů emitovaných ...

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Snížení sazby DPH na vodné, stočné, teplo, chlad

26.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodání tepla a chladu, vodného a stočného se má přesunout do druhé snížené sazby daně. Změna má však různou účinnost.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Novela zákona o kompenzačním bonusu

22.4.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Osoby samostatně výdělečně činné, jejichž podnikání utrpělo ztráty v důsledku vládních opatření či dopadů koronavirové krize, si budou moci požádat o finanční pomoc státu i po 30. dubnu.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

GFŘ k sazbám DPH od 1. května 2020

31.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Generální finanční ředitelství vydalo výklad ke změně sazeb DPH od 1. 5. 2020. V souvislosti se změnou zákona o EET byly v zákoně o DPH změněny sazby DPH u vybraného zboží a vybraných služeb. GFŘ podrobněji komentuje, co lze považovat za stravovací službu a podávání nápojů. Na základě judikatury Soudního ...

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Informace k tiskopisu Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

21.2.2019, Zdroj: Finanční správa

Zaměstnavatel po zaměstnancích každoročně vyžaduje pro účely uplatnění daňového zvýhodnění "nově potvrzovat" od druhého zaměstnavatele, že druhý z poplatníků uplatňuje/neuplatňuje daňové zvýhodnění. Je uvedený postup správný?

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 143/2021 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 56)
  • 144/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 56)
  • 145/2021 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 56)
  • 147/2021 Sb. o změně krizových opatření (vyšlo dne: 26.3.2021 v částce č. 57)
  • 148/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, FIX % (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 58)
  • 149/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, CPI % (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 58)
  • 150/2021 Sb. novela zák. č. 289/2005 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 59)
  • 153/2021 Sb. novela zák. č. 111/1998 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 59)
  • 155/2021 Sb. novela zák. č. 38/2021 Sb. a č. 191/2020 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 61)
  • 161/2021 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Dočasná pracovní neschopnost 2021 - náhrada mzdy, nemocenské

16.4.2021, On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Za jakých podmínek poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy, platu či odměny při dočasné pracovní neschopnosti, jak určit počátek a konec pracovní neschopnosti a jak vypočítat náhradu mzdy? To jsou jen některé body tohoto webináře.

Daňová opatření v souvislosti se třetí vlnou epidemie koronaviru

16.4.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je poskytnutí aktuálních informací o opatřeních a změnách v zákonech v oblasti daní v souvislosti s jarní vlnou epidemie koronaviru v roce 2021 a souvisejícím nouzovým stavem a opatřeními vyhlášenými Vládou ČR. Obsah bude přizpůsoben aktuální situaci v době konání on-line semináře.

Pružná pracovní doba

21.4.2021, On-line, JUDr. Jaroslav Stránský

Vysvětlení pravidel a možností nastavení pružné pracovní doby. Kdy a jak správně pružnou pracovní dobu uplatnit, jaká jsou možná pozitiva a negativa a pracovněprávní souvislosti v oblasti řízení práce, čerpání dovolené, překážek v práci pracovních cest atd. Poskytnutí praktických rad směřujících k tomu, aby se pružná pracovní doba mohla uplatnit tam, kde patří, a mohla sloužit jako nástroj efektivního řízení práce.

Novinky v DPH 2021

27.4.2021, On-line, Ing. Michaela Strnadová

Účastníci budou seznámeni s novelou zákona účinnou v roce 2021 a veškerými aktualitami. Dostatečný prostor bude ponechán i dotazům a konzultacím.

IFRS v praxi - dvoudenní

18.5. – 19.5.2021, On-line, Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Cílem webináře je seznámit účastníky semináře se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.

Daňový kalendář
duben 2021
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Nejbližší daňová povinnost:
19.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za březen

Další povinnosti tohoto dne...
Finanční ředitel LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
19.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za březen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 15.4.2021
 1 EUR25,94 CZK (+0,01)
 1 USD21,67 CZK (-0)
 1 GBP29,9 CZK (+0,07)
 100 RUB28,13 CZK (-0,51)
 100 JPY19,93 CZK (+0,04)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...