dnes je 24.10.2020

Nejnovější

§ 64 ZDPH Osvobození při dodání zboží do jiného členského státuGarance

23.10.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 64 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.9.2020 Předchozí §§ 64 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 64Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu(1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Změny právní úpravy dovolené od 1. 1. 2021 - 2. částGarance

23.10.2020, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Zdeněk Schmied DODATKOVÁ DOVOLENÁ Dodatková dovolená je - na rozdíl od dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části - zvláštním druhem dovolené příslušející zaměstnancům vykonávajícím práce pod zemí při těžbě nerostů nebo ražení tunelů a štol nebo práce zvlášť obtížné včetně práce v tropických ...

Dostupné v časových verzích: 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Přenechání zboží k užití (finanční leasing)Garance

23.10.2020, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D. § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH - Dodání zboží Komentář: Od 1. 1. 2020 nabylo účinnosti ustanovení § 13 odst. 3 písm. c) zákona o DPH, jež hovoří, že dodáním zboží je přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a  ke dni uzavření této smlouvy je zřejmé , že vlastnické ...

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Sněmovna souhlasí s odkladem EET na 1. 1. 2023

23.10.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanci ve třetím čtení odsouhlasili návrh Ministerstva financí na odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023. Novela Zákona o evidenci tržeb nyní míří do Senátu.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Poslanci schválili krizové ošetřovné. Rodiče ho budou čerpat po celou dobu uzavření škol, zvýší se na 70 procent

23.10.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V legislativní nouzi poslanci podpořili návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na krizové ošetřovné, které bude zavedeno v souvislosti s plošným uzavřením škol.

§ 100a ZDPH Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnotyGarance

22.10.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 100a ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.9.2020 Předchozí §§ 100a Následující §č. 235/2004 Sb....§ 100aZvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty(1) Plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují zboží z jiného ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 36 ZDPH Základ daněGarance

22.10.2020, Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 36 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.9.2020 Předchozí §§ 36 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 36Základ daně(1) Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2017
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Poplatky za zpracování a zprostředkování úvěru - účtováníGarance

22.10.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným, jejíž činností je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, sjednala prostřednictvím zprostředkovatele s bankovními institucemi čerpání úvěru na provozní činnost společnosti (např. na opravy stávajících nemovitostí,…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Daň ze staveb a jednotekGarance

22.10.2020, Ing. Jan Koreček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jan Koreček Základní informace obsahuje text   Daň z nemovitých věcí  . Předmět daně Daň ze staveb a jednotek je druhou částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, předmět daně ze staveb a jednotek je upraven v § 7 ZDN . Vymezení předmětu daně ze staveb a jednotek má souvislost s novým ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2017
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Minimální výše základní sazby daně z přidané hodnotyGarance

22.10.2020, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D. Směrnice rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Přílohy č. 2, 2a, 3 k zákonu o DPH Komentář: Směrnice rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „směrnice o DPH”), resp ...

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS
více článků
Nejčtenější

Sazby DPH u dodání studené a teplé vody

3.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od 1. 5. 2020 má nejnižší sazbě daně podléhat dodání pitné vody a souvisejících služeb. Na základě novelizace zákona o DPH zákonem č. 256/2019 Sb. má být s účinností od 1. 5. 2020 přeřazena pitná voda z 15% do 10% sazby daně. Pitnou vodou se rozumí pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona ...

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firemGarance

11.10.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Mgr. Petr Burda Dílčí programy Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/ Dílčí programy Marketing – výzva V. Zaměření dotačního titulu: Rozhodli jste se prorazit s ...

Přístupné pro: KOMBI

Novela zákona o kompenzačním bonusu

22.4.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Osoby samostatně výdělečně činné, jejichž podnikání utrpělo ztráty v důsledku vládních opatření či dopadů koronavirové krize, si budou moci požádat o finanční pomoc státu i po 30. dubnu.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Daňový kalendář - změny - COVID-19Garance

10.4.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posunuté termíny daňových povinností v souvislosti s koronavirem. Povinnosti jsou členěny podle povinností fyzických osob, právnických osob, plátců DPH atd. Změny jsou vytučněny.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Snížení sazby DPH na vodné, stočné, teplo, chlad

26.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodání tepla a chladu, vodného a stočného se má přesunout do druhé snížené sazby daně. Změna má však různou účinnost.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 386/2020 Sb. ruší zák. op. Senátu č. 340/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 155)
  • 387/2020 Sb. o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 156)
  • 388/2020 Sb. o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 156)
  • 389/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, FIX % (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 157)
  • 390/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, CPI % (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 157)
  • 394/2020 Sb. novela nař. vl. č. 271/2017 Sb. (vyšlo dne: 6.10.2020 v částce č. 160)
  • 403/2020 Sb. novela zák. č. 416/2009 Sb. (vyšlo dne: 13.10.2020 v částce č. 163)
  • 404/2020 Sb. novela vyhl. č. 425/2012 Sb. (vyšlo dne: 13.10.2020 v částce č. 163)
  • 405/2020 Sb. novela vyhl. č. 177/2009 Sb., č. 3/2015 Sb. a č. 15/2005 Sb. (vyšlo dne: 13.10.2020 v částce č. 164)
  • 423/2020 Sb. novela některých vyhlášek v oblasti školství (vyšlo dne: 22.10.2020 v částce č. 170)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Nejnovější KOOV ke zdanění příjmů fyzických osob

3.11.2020, On-line, Ing. Matěj Nešleha

Na webináři budou probrány výsledky nejnovějšího jednání Koordinačního výboru týkající se zdanění fyzických osob.

Jak jednat s lidmi, kteří nedokážou naslouchat

6.11.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Jednat či spolupracovat s lidmi, ať již kolegy, obchodními partnery nebo dokonce šéfy, kteří nám z nejrůznějších důvodů příliš nenaslouchají, je obtížné a frustrující. Často je jen ztrátou času a nezřídka končí nezdarem. Jak v těchto případech postupovat? Cílem kurzu je posílit svou schopnost jednat s lidmi, kteří nenaslouchají, a to jak změnou své vlastní komunikace, tak snahou o změnu přístupu ke komunikaci u druhé strany.

Novinky v DPH od roku 2021

13.11.2020, On-line, Ing. Jana Kolářová

Co přinese novela zákona o DPH v roce 2021?

Daňová evidence v každodenní praxi

16.11.2020, On-line, Ing. Matěj Nešleha

Webinář je určen fyzickým osobám vedoucím daňovou evidenci.

Jak při rozhovoru poznat, že druhá strana lže

20.11.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Sklon nemluvit pravdu prozradí nejčastěji určité neverbální signály. Důvodem je, řeč svého těla nemáme nikdy zcela pod kontrolou, a to ani tehdy, když se o to snažíme. Cílem semináře je ukázat, které neverbální projevy mohou naznačit, že nám náš protějšek velmi pravděpodobně neříká pravdu.

Daňový kalendář
říjen 2020
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
26.10.2020 - podání přiznání k DPH za září za lll. čtvrtletí

Další povinnosti tohoto dne...
Finanční ředitel LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
26.10.2020 - podání přiznání k DPH za září za lll. čtvrtletí

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 23.10.2020
 1 EUR27,22 CZK (-0,01)
 1 USD22,96 CZK (-0,07)
 1 GBP30,02 CZK (-0,13)
 100 RUB30,03 CZK (+0,06)
 100 JPY21,92 CZK (-0,08)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nejnavštěvovanější semináře