dnes je 7.8.2020

Nejnovější

§ 97 ZP Překážky v práci při pružném rozvržení pracovní doby a kontu pracovní dobyGarance

7.8.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 97 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.6.2020 Předchozí §§ 97 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 97(1) Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby se ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: KOMBI

Daňové otázky elektromobility

7.8.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

E-mobilita je v mnohých ohledech nové téma. Nejasnosti v daňových postupech nesmí být bariérou pro další rozvoj elektromobility v České republice. Z tohoto důvodu byla zveřejněna příručka „Daňové otázky elektromobility“ (ke stažení zde). Připravil ...

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

SlužbyGarance

6.8.2020, Ing. Michal Šindelář, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účty účtové skupiny 51 - Služby se setkáváme běžně v účetnictví všech účetních jednotek. Náklady v této skupině jsou členěny druhově.

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 127 ZP Plat nebo náhradní volno za práci přesčasGarance

6.8.2020, JUDr. Eva Rothová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 127 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.6.2020 Předchozí §§ 127 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 127Plat nebo náhradní volno za práci přesčas(1) Za hodinu práce přesčas přísluší ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: KOMBI

Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování ochranných nápojůGarance

6.8.2020, Ing. Miroslava Horská , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Miroslava Horská  Zaměstnavatel .......................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený............................................  K provedení § 104 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce a ve shodě s § 8 ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: KOMBI

Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích čisticích a dezinfekčních prostředkůGarance

6.8.2020, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ A MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený ...... ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: KOMBI

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušováníGarance

6.8.2020, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE KE ŠKOLENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, ZÁCVIKU A PŘEZKUŠOVÁNÍ A O INFORMACÍCH O RIZICÍCH Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený ............. ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: KOMBI

Příkladové okruhy pro vstupní školeníGarance

6.8.2020, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha č. 1 Příkladové okruhy pro vstupní školení  1. Povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru.  2. Základní práva a povinnosti zaměstnance při vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí.  3. Účast zaměstnanců na ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: KOMBI

Vnitřní předpis zaměstnavatele pro skladování a zajištění práce u zásobníků sypkých hmotGarance

6.8.2020, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Leden 2020 - žádná úprava Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený ........................................ K realizaci skladování a k naplnění ustanovení  § 5  zákona č. 309/2006 ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: KOMBI

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních postupů pro práci v živočišné výroběGarance

6.8.2020, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Leden 2020 . úpravy zeleně VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE   KE STANOVENÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ PRO PRÁCI V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený ................... ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: KOMBI
více článků
Nejčtenější

Průměrný čistý měsíční výdělekGarance

31.3.2020, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 356 ZP se průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek. Průměrný hrubý hodinový výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období (předchozí kalendářní čtvrtletí) a z odpracované doby…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Práce na movité věci v rámci EUArchiv

16.7.2015, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH používá obecný pojem „práce na movité věci”, který není pro účely DPH speciálně definován. Pod vymezení „práce na movité věci” je proto možné zahrnout nejrůznější operace, resp. činnosti, prováděné na movité věci jako je např. oprava, údržba,…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Sestavení přehledu o změnách vlastního kapitáluArchiv

22.11.2019, prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění § 18 ZoÚ - Účetní závěrka § 19 ZoÚ - Rozvahový den Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích § 30 ZOK - Základní kapitál § 34 ZOK - Podíl na zisku Díl 5 - Změny výše ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Pomůcka pro vyplňování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2019Archiv

13.11.2019, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato praktická pomůcka pro vyplňování daňového přiznání za zdaňovací období (kalendářní rok) 2019 je členěna tak, jak předpokládáme, že bude členěn tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob č. 25 5405 MFin 5405 vzor č. 26, platný pro zdaňovací období…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 45 ZDPH - Opravný daňový dokladGarance

21.5.2019, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 45 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí § Následující §č. 235/2004 Sb....§ 45Opravný daňový doklad(1) Opravný daňový doklad o opravě základu daně a výše daně nebo o opravě ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2017
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 317/2020 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 14.7.2020 v částce č. 126)
  • 319/2020 Sb. novela vyhl. č. 280/2016 Sb. (vyšlo dne: 15.7.2020 v částce č. 127)
  • 320/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020-2027, 0,00 % (vyšlo dne: 15.7.2020 v částce č. 127)
  • 322/2020 Sb. novela nař. vl. č. 318/2008 Sb. (vyšlo dne: 15.7.2020 v částce č. 128)
  • 325/2020 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. (vyšlo dne: 22.7.2020 v částce č. 131)
  • 331/2020 Sb. novela zák. č. 159/2020 Sb. (vyšlo dne: 6.8.2020 v částce č. 134)
  • 332/2020 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (vyšlo dne: 6.8.2020 v částce č. 134)
  • 333/2020 Sb. novela zák. č. 40/2009 Sb., č. 141/1961 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 6.8.2020 v částce č. 134)
  • 334/2020 Sb. novela zák. č. 219/2003 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 6.8.2020 v částce č. 134)
  • 336/2020 Sb. novela zák. č. 19/1997 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 6.8.2020 v částce č. 134)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Majetek a jeho odpisy (daňový a účetní pohled)

13.8.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, se zaměřením zejména na správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a to se zdůrazněním aktuálních postupů v roce 2020.

Novinky v DPH 2020

14.8.2020, Praha, Ing. Michaela Strnadová

Účastníci budou seznámeni s novelou zákona účinnou v roce 2020 a veškerými aktualitami. Dostatečný prostor bude ponechán i dotazům a konzultacím.

Účetní a daňové doklady - fakturace 2020

17.8.2020, Praha, Tomáš Líbal

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Mzdový specialista

18.8. – 3.9.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

IFRS v praxi - dvoudenní

25.8. – 26.8.2020, Praha, Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.

Daňový kalendář
srpen 2020
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
7.8.2020 - odvedení zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červenec
Finanční ředitel LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
7.8.2020 - odvedení zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červenec
Kurzy měn 6.8.2020
 1 EUR26,2 CZK (+0,11)
 1 USD22,13 CZK (+0,14)
 1 GBP29,1 CZK (+0,21)
 100 RUB30,14 CZK (-0,02)
 100 JPY20,97 CZK (+0,16)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí