dnes je 20.7.2024

Obchodní rejstříkGarance

17.11.2020, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní rejstřík nepochybně plní v životě každého podnikatele důležitou funkci, neboť je oficiálním zdrojem hodnověrných informací o velké části podnikatelských subjektů. Evidence takových informací má přispívat k transparentnosti a právní jistotě (nejen) v…

Přístupné pro: KOMBI

Obchodní rejstřík obecněGarance

4.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní rejstřík je jedním ze zdrojových registrů základního registru osob podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Systém základních registrů tvoří páteř komunikace mezi orgány veřejné moci a umožňuje sdílení dat mezi jednotlivými informačními…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI

Skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku a druhy zápisůGarance

4.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o veřejných rejstřících přesně vymezuje, jaké konkrétní skutečnosti vztahující se k akciové společnosti se zapisují do obchodního rejstříku.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI

Sbírka listinGarance

4.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI

Obchodní rejstřík a jeho význam pro akciovou společnostArchiv

3.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní rejstřík lze velmi stručně charakterizovat jako obecnou databázi informací o osobách, které spadají do některé ze skupin, jež se do obchodního rejstříku zapisují. Tuto základní evidenci vedou k tomu příslušné soudy, které jsou zákonem označovány jako…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 435Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosud byla právní úprava tzv. obchodních listin upravena v § 13a ObchZ.    Všichni podnikatelé musejí uvádět na obchodních listinách a na svých internetových stránkách (resp. v rámci informací, které …

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 784Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Ustanovení pak reaguje na tu skutečnost, že v právní úpravě družstev došlo ke zrušení povinného nedělitelného fondu a zákon stanovuje povinnost výmazu skutečností s tím souvisejících z obchodního…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 776Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava  není    Je-li zákonem stanovena povinnost zveřejnit některé údaje nebo skutečnosti, je považována za splněnou jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. Zákon dále v podrobnostech odkazuje na dosavadní právní předpisy, čímž se…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 779Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Již zahájené řízení o zápisu obchodní korporace do obchodního rejstříku se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Změna právní úpravy tedy nebude mít na tato řízení vliv. Komentované ustanovení též počítá s…

Přístupné pro: KOMBI
Nahrávám...
Nahrávám...