dnes je 16.4.2024

Obchodní rejstříkGarance

17.11.2020, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní rejstřík nepochybně plní v životě každého podnikatele důležitou funkci, neboť je oficiálním zdrojem hodnověrných informací o velké části podnikatelských subjektů. Evidence takových informací má přispívat k transparentnosti a právní jistotě (nejen) v…

Přístupné pro: KOMBI

Skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku a druhy zápisůGarance

4.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o veřejných rejstřících přesně vymezuje, jaké konkrétní skutečnosti vztahující se k akciové společnosti se zapisují do obchodního rejstříku.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI

Sbírka listinGarance

4.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI

Obchodní rejstřík obecněGarance

4.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní rejstřík je jedním ze zdrojových registrů základního registru osob podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Systém základních registrů tvoří páteř komunikace mezi orgány veřejné moci a umožňuje sdílení dat mezi jednotlivými informačními…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI

Obchodní rejstřík a jeho význam pro akciovou společnostArchiv

3.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní rejstřík lze velmi stručně charakterizovat jako obecnou databázi informací o osobách, které spadají do některé ze skupin, jež se do obchodního rejstříku zapisují. Tuto základní evidenci vedou k tomu příslušné soudy, které jsou zákonem označovány jako…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 435Garance

13.7.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosud byla právní úprava tzv. obchodních listin upravena v § 13a ObchZ.    Všichni podnikatelé musejí uvádět na obchodních listinách a na svých internetových stránkách (resp. v rámci informací, které …

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 784Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Ustanovení pak reaguje na tu skutečnost, že v právní úpravě družstev došlo ke zrušení povinného nedělitelného fondu a zákon stanovuje povinnost výmazu skutečností s tím souvisejících z obchodního…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 776Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava  není    Je-li zákonem stanovena povinnost zveřejnit některé údaje nebo skutečnosti, je považována za splněnou jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. Zákon dále v podrobnostech odkazuje na dosavadní právní předpisy, čímž se…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 779Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Již zahájené řízení o zápisu obchodní korporace do obchodního rejstříku se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Změna právní úpravy tedy nebude mít na tato řízení vliv. Komentované ustanovení též počítá s…

Přístupné pro: KOMBI

Jen třetina podnikatelů plní povinnosti vůči obchodnímu rejstříku

31.1.2013, Zdroj: Veřejný ochránce práv

Dvě třetiny podnikatelů neplní zákonnou povinnost zveřejňovat ve sbírce listin obchodního rejstříku své účetní závěrky. Rejstříkové soudy nemají ani personální kapacity, ani efektivní právní nástroje, aby podnikatele přinutily výsledky hospodaření dodat.…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Vyhledávání v obchodním rejstříku bude jednodušší

16.3.2012, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Potřebujete si ověřit údaje v obchodním rejstříku či udělat jejich změnu? Zvažujete, že si zajdete na CzechPoint pro ověřený výpis z rejstříku? Počkejte do 31. 3. 2012 a vše zařídíte zdarma ze své…

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS
Nahrávám...
Nahrávám...