dnes je 1.10.2023

Zprostředkování zaměstnání krajskými pobočkami Úřadu práceGarance

26.7.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: KOMBI

Volná pracovní místaGarance

18.7.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: KOMBI

§ 103 ZP Povinnosti zaměstnavateleGarance

14.7.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: KOMBI

§ 151-155 ZP Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práceGarance

12.7.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: KOMBI

§ 271u ZP Změna poměrů a zvýšení náhradGarance

3.7.2023, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1821Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí článku 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1820Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení prošlo k 6. 1. 2023 významnou změnou provedenou zákonem č. 374/2022 Sb., který napříč občanským zákoníkem novelizoval zejména ustanovení týkající se ochrany spotřebitele. Před touto novelou bylo komentované ustanovení vnímáno jako…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1840Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V komentovaném ustanovení jsou uvedeny výjimky, na které se neuplatní úprava týkající se smluv uzavíraných distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1811Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1843Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení uvádí výčet informací, které musí být spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy nebo před sdělením závazné nabídky. Ustanovení je transpozicí článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: KOMBI

§ 38lga Společné oznámení při ukončení paušálního režimuGarance

11.5.2023, Ing. Zuzana Rylová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 38lf Oznámení o nesplnění podmínek v paušálním režimuGarance

10.5.2023, Ing. Zuzana Rylová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 38ldb Oznámení o jiné výši paušální daněGarance

9.5.2023, Ing. Zuzana Rylová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 38lda Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimuGarance

5.5.2023, Ing. Zuzana Rylová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 38ab ZDP Zálohy na daň z neočekávaných zisků před stanovením daně z neočekávaných ziskůGarance

3.5.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 38aa ZDP Zálohy na daň z neočekávaných ziskůGarance

2.5.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 20be ZDP Závazné posouzení toho, zda je poplatník součástí skupiny podniků s neočekávanými ziskyGarance

28.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 20bd ZDP Průměr upravených srovnávacích základů daněGarance

27.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 20bc ZDP Srovnávací základ daněGarance

26.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 20bb ZDP Srovnávaný základ daněGarance

25.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 20ba ZDP Základ daně z neočekávaných ziskůGarance

24.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 17c ZDP Poplatník daně z neočekávaných ziskůGarance

21.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 307a-309a ZP Agenturní zaměstnáváníGarance

20.4.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: KOMBI

§ 30d ZDP Nemovitá kulturní památkaGarance

20.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 30a ZDP Mimořádné odpisyGarance

18.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 38da ZDP Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničíGarance

18.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 19b ZDP Osvobození bezúplatných příjmůGarance

17.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 21 ZDP Sazba a výpočet daněGarance

14.4.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 38lk ZDP Paušální zálohyGarance

29.3.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 38lm ZDP PřeplatekGarance

28.3.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 38ld ZDP Společné oznámení při vstupu do paušálního režimuGarance

27.3.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

§ 38lc ZDP Oznámení o vstupu do paušálního režimuGarance

24.3.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | KOMBI | PLUS

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 318Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásadně platí (k tomu viz komentář k ustanovení § 317), že zakladatel může nadační listinu měnit pouze v případě, že si zakladatel tuto změnu (pro sebe či jiný orgán nadace) v nadační listině vyhradil. Je tedy na zakladateli, aby v nadační listině vymezil, kdo…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 319Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 324Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna účelu nadace z veřejně prospěšného na dobročinný by měla být zcela výjimečná, a může k ní dojít pouze v případě, že jsou k tomu dány zvlášť závažné důvody. O takové změně rozhoduje soud, přičemž o této změně nelze rozhodnout, pokud by to zakázal…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 793Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 793 se na první pohled může jevit podobné předchozímu ustanovení § 792 tím, že zakládá zvláštní oprávnění soudu ve věcech popírání otcovství. Obě ustanovení se však zásadním způsobem liší svým účelem. Zatímco ustanovení § 792 směřuje k odstranění…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 323Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo změnit účel nadace může být vyhrazeno v nadační listině, a to buď pro zakladatele nebo i pro třetí osobu (např. beneficienta), případně zakladatel může třetí osobě založit právo souhlasit se změnou účelu nebo takový souhlas odmítnout. Toto právo je…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 335Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetek nadace tvoří nadační jistina a ostatní majetek. U majetku nadace je tedy nezbytné rozlišovat to, co je nadační jistinou a co je ostatním majetkem nadace, který nadace může využívat mimo jiné pro nadační příspěvky bez větších…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 332Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vklady do nadace přijímá před jejím vznikem osoba, kterou nadační listina určí jako správce vkladů (určení správce vkladů je povinnou náležitostí nadační listiny podle § 310, může jich být i…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 325Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení navazuje na ustanovení předcházející, která upravují možnou změnu účelu nadace. Pro případ změny účelu nadace stanoví omezení, které se týká vázanosti

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 338Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 331Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 334Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 340Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon vyžaduje pro nakládání s nadační jistinou péči, kterou stanoví pro správu cizího majetku (a to i přesto, že nadace spravuje svůj vlastní majetek, nikoliv majetek cizí). Správa cizího majetku je upravena v § 1400 a násl.. Z těchto pravidel dle důvodové…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 336Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 327Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi podstatné náležitosti nadační listiny patří dle § 310 mimo jiné určení zakladatele a údaj o výši jeho vkladu. Vklad přitom může být jak peněžitý, tak i…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 328Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vklad do nadace může být jak peněžitý, tak i nepeněžitý. Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být jakékoliv věci v právním slova smyslu (tj. jak movité, tak i nemovité), práva či jiné majetkové hodnoty, které splňují předpoklad trvalého výnosu a současně nesmí…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 320Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadační listinu lze zásadně změnit po vzniku nadace, a to v částech a způsobem, který si zakladatel vyhradil, nebo pokud si tak nevyhradil, pak za splnění podmínek uvedených v § 318 a není-li zakladatele, pak nadační listinu může změnit na návrh nadace soud za…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 329Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vklad do nadace může být jak peněžitý, tak i nepeněžitý. Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být jakékoliv věci v právním slova smyslu (tj. jak movité, tak i nemovité), práva či jiné majetkové hodnoty, které splňují předpoklad trvalého výnosu a současně nesmí…

Přístupné pro: KOMBI

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 342Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadační kapitál představuje peněžní vyjádření nadační jistiny. Nadační jistinu tvoří soubor předmětů vkladů do nadace, popřípadě i nadačních darů a její celková hodnota musí odpovídat alespoň výši 500 000 Kč. Údaj o výši nadačního kapitálu je jednou z…

Přístupné pro: KOMBI
Nahrávám...
Nahrávám...