dnes je 25.7.2024

Input:

339/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a zisků z majetku

č. 339/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a zisků z majetku
SDĚLENÍ
federálního ministerstva zahraničních věcí
Ve znění tiskové opravy uveřejněné v č. 371/1999 Sb.:
Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. srpna 1989 byla v Lagosu podepsána Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku.
Se smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost za základě svého článku 27 odst. 2 dnem 2. prosince 1990.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Nigérijské federativní republiky
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku,
se dohodly takto:
Článek 1
Osoby, na které se smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo v obou smluvních státech (rezidenti).
Článek 2
Daně, na které se smlouva vztahuje
1. Daně, na které se tato smlouva vztahuje, jsou:
a)  v v Nigérii:
daň z osobního příjmu;
daň z příjmu společností;
daň ze zisku z nafty; a
daň ze zisku z majetku,
(dále nazývané „nigérijská daň”);
b)  v Československu:
daně ze zisku;
daň ze mzdy;
daň z příjmů z literární a umělecké činnosti;
daň zemědělská;
daň z příjmů obyvatelstva; a
daň domovní,
(dále nazývané „československá daň”).
2. Smlouva se bude také vztahovat na všechny totožné nebo svojí podstatou obdobné daně, které budou ukládány smluvními státy po podpisu této smlouvy vedle existujících daní nebo místo nich. Příslušné úřady smluvních států si budou oznamovat všechny podstatné změny, které byly provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
Všeobecné definice
1. V této smlouvě, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výraz „Nigérie” označuje Nigérijskou federativní republiku, včetně jakékoliv oblasti vně pobřežních vod Nigérijské federativní republiky, která byla nebo může v budoucnu být označena v souladu se zákony Nigérijské federativní republiky týkajícími se pevninské mělčiny jako území, na němž mohou být zákony Nigérijské federativní republiky vztahující se na mořské dno a podloží a jejich přírodní zdroje, vykonávány;
b)  výraz „Československo” označuje Československou socialistickou republiku;
c)  výrazy „jeden smluvní stát” a „druhý smluvní stát” označují Nigérii nebo Československo, jak to
Nahrávám...
Nahrávám...