dnes je 23.6.2024

Input:

20/2002 F.z., Jak správně zaplatit daň

20/2002 F.z., Jak správně zaplatit daň
Jak správně zaplatit daň
 
Referent: Ing. B. Hladká, tel. 5704 4071
Čj. 474/2 871/2002
Pro snazší a bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.
Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně. Pří každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.
Území České republiky pokrývá 222 finančních úřadů. Čísla jejích bankovních účtů pro placení daní jsou složena z předčíslí bankovních účtů a z matrikových částí.
Přitom
  Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v příloze č. 1.
  Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v příloze č. 2. V roce 2001 došlo u některých finančních úřadů ke změně čísla matrikové části bankovního účtu v důsledku přechodu příslušností finančních úřadů pod jiná finanční ředitelství. Všechny platby, které jsou poplatníky (plátci) zasílány s uvedením matrikového čísla finančního úřadu platného do konce roku 2000 jsou v ČNB automaticky přesměrovávány na nově platné matrikové číslo účtu finančního úřadu.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710). Tedy například celé číslo bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1 je 7755-7625011/0710.
Poplatníci (plátci) mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu. Daň lze dále platit i prostřednictvím poštovní poukázky („složenky”) typu „A”, které Česká pošta používá pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce.
Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.
Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku (složenku) u svého správce daně na
Nahrávám...
Nahrávám...