dnes je 25.7.2024

Input:

117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 26. května 1995
o státní sociální podpoře
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
ÚZ 87/1998 Sb.
 
 
91/1998 Sb.
(k 1.8.1998)
mění
158/1998 Sb.
(k 13.7.1998)
mění
360/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění, též ruší § 7 odst. 12 písm. d)
118/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 5 odst. 4 písm. a)
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 3 odst. 3, § 63 až 65, § 71, § 72 a v § 74 ruší odst. 5 - celkem 15 novelizačních bodů
155/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, v § 30 doplňuje odst. 10, § 32 odst. 2
492/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 5, § 8 odst. 1, § 10 odst. 3, § 30, § 31 odst. 2, § 68 odst. 1 písm. e) -celkem 13 novelizačních bodů)
271/2001 Sb.
(k 1.10.2001)
mění 88 novelizačních bodů
ÚZ 402/2001 Sb.
 
 
čá. 150/2001 Sb.
 
 
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, v § 62 na konci odst. 1 doplňuje větu, vkládá nový § 73a
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 57 novelizačních bodů, též vkládá novou Část šestou
125/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
mění 16 novelizačních bodů
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 5 a § 68
(plánované změny již nelze k datu účinnosti provést)
424/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
v § 63 doplňuje odst. 7, vkládá § 64a
438/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 5 a § 68
453/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
§ 3 odst. 1, § 30, § 31 odst. 2, § 32 odst. 2, v § 33 odst. 1 ruší písm. c), v § 34 odst. 2, mění § 51 odst. 4, § 59 odst. 1 písm. c), v § 62 doplňuje slova v odst. 1, v § 68 mění v odst. 1 písm. e)
453/2003 Sb.
(k 1.4.2004)
vkládá § 2a, mění § 3 odst. 3, dále viz body 17, 24, 27, 29 až 31. 33 až 50, 54 až 58 novely
453/2003 Sb.
(k 1.7.2004)
čl. I body 1, 5 až 14, 16, 18, 25, 52 a 53
53/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
v § 63 mění odst. 5 a 6 a vkládá odst. 7
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 32 odst. 1 mění číslo koeficientu
315/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
v § 43 v odst. 3 doplňuje větu
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění 10 novelizačních bodů
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění 8 novelizačních bodů
124/2005 Sb.
(k 30.3.2005)
v § 3 odst. 1 vkládá slova, v § 5 mění odst. 6, 7 a 8 písm. b)
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
v § 40 doplňuje slova v odst. 2 a ruší odst. 3 a 4
vkládá nové § 40a a 40b
v § 43 odst. 3 nahrazuje slova, v § 51 odst. 4 vkládá slova
204/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 30 odst. 3 mění písm. a), vkládá písm. b), v § 31 odst. 2 ruší slova, v § 54 odst. 4 doplňuje větu, vkládá pozn. 48d), nová přechodná ustanovení
218/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 2 písm. b) vkládá bod 4, v § 3 odst. 2 vkládá slova, v § 7 odst. 4 doplňuje slova,
v části třetí vkládá hlavu osmou,
mění slova v § 54, 57, 58 a v § 68
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění větu první v § 58 odst. 3
381/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 64 v odst. 4 doplňuje nové písm. c)
552/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 5 odst. 1 písm. b) mění bod 2, v § 63 odst. 3
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 30 doplňuje odst. 7
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění 28 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
113/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění 42 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění § 7 odst. 2, 3 a 8
134/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění 13 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší slova v § 5 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 7, § 10 odst. 1 písm. a), § 68 odst. 1 písm. e)
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
v § 70 mění odst. 1 a vkládá odst. 4
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
585/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší v § 30 odst. 7; vkládá v § 32 odst. 3; mění § 62 odst. 1 a § 69 odst. 3
585/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 5 odst. 3 písm. c) a odst. 4 písm. d) a v § 68 odst. 2 písm. a) bod 3 a odst. 3 písm. a) bod 1
213/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
mění § 40a odst. 1
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění 28 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 5 odst. 1 písm. b), § 30b odst. 4 a § 68 odst. 1 písm. h)
269/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 63 odst. 3 a § 64a odst. 2
379/2007 Sb.
(k 21.12.2007)
mění § 3 odst. 1 a 2
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 7 odst. 10 a § 54 odst. 4
239/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
vkládá v § 7 odst. 13; mění § 31 odst. 2 a § 63 odst. 7
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 40a odst. 2
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 11 odst. 3 a § 22 odst. 3
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 30 odst. 1 písm. a) bod 2, v § 59 vkládá nový odst. 3; nové přechodné ustanovení
414/2008 Sb.
(k 1.12.2008)
nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
414/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 31 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 63
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 65c odst. 6
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 17 a § 18; nové přechodné ustanovení
(ve znění zák. č. 362/2009 Sb.)
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 17 a § 18; nové přechodné ustanovení
346/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 5; nové přechodné ustanovení
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 34 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá v § 3 odst. 2 nové písm. h)
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 34 novelizačních bodů
366/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 70 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 30b a § 63 odst. 1
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 1 písm. b), § 68 odst. 2 písm. a) bod 3 a § 68 odst. 3 písm. a) bod 1
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb.
mění § 5 odst. 1 písm. b)
331/2012 Sb.
(k 1.12.2012)
mění § 30b, § 31 odst. 1 a § 54 odst. 2; nová přechodná ustanovení
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 1 písm. a) a § 5 odst. 8 písm. a)
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2 písm. b), § 45 odst. 3, § 51 odst. 4, § 54 odst. 2 a 3, § 57 odst. 1 a 2, § 58 odst. 2, § 62 odst. 4, § 68 odst. 1; ruší v části třetí hlavu sedmou; nové přechodné ustanovení (nabývá účinnosti 27.11.2012)
48/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 14 odst. 2 písm. c)
267/2013 Sb.
(k 1.9.2013)
mění § 12 odst. 1 a § 15; nové přechodné ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 7 odst. 10, § 24 odst. 2, § 31 odst. 2, § 59 odst. 1 písm. a), § 63, § 67 odst. 4
306/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 58 odst. 3; nová přechodná ustanovení
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 5 odst. 1 písm. a)
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 64 odst. 4 a § 65
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění § 3 odst. 2
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 64 odst. 1
252/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5, § 24, § 25, § 27a, § 30b, § 68; nové přechodné ustanovení
253/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1 odst. 3, § 3 odst. 2, § 44, § 45, § 46 odst. 1 a § 64a; nové přechodné ustanovení
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 5 odst. 1 písm. b) bod 10
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
ruší slova v § 5 odst. 1 písm. a) a § 5 odst. 8 písm. a)
137/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 12 odst. 1 a § 15 odst. 1, 5 a 7
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 5 odst. 1 písm. a) bod 4
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 68b písm. b)
98/2017 Sb.
(k 20.4.2017)
mění § 59 odst. 7
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 54a, § 65a, § 65b a § 65c
200/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění § 5, § 6, § 51, § 54a, § 64 a § 68
200/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
vkládá v § 3 nové odst. 3 až 5
92/2018 Sb.
(k 31.5.2018)
mění § 5 odst. 1 písm. b) bod 2, § 10 odst. 3, § 25 odst. 1, § 30 odst. 6 a 7, § 51 odst. 2 a 5, § 69 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2, § 70 odst. 1
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 5 odst. 1 písm. b) bod 5
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 5 odst. 7
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
363/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 5, § 18, § 30, § 30c, § 31, § 51, § 54a, § 59, § 67, § 68, § 69, § 70; nová přechodná ustanovení
363/2019 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 7, § 24, § 25 a § 65
540/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 5; nové přechodné ustanovení
588/2020 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 5 odst. 1 a § 68 odst. 1
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 63
285/2021 Sb.
(k 28.7.2021)
mění § 5, § 17, § 18, § 30a, § 62, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70; nová přechodná ustanovení
363/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 5 odst. 1 písm. g)
17/2022 Sb.
(k 28.1.2022)
mění § 24, § 25, § 26, § 68; vkládá § 24a a § 26a; nová přechodná ustanovení
203/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 7, § 25, § 28, § 30, § 51, § 58, § 68, § 68a, § 68b, § 69, § 70; nová přechodná ustanovení
203/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 51 a vkládá § 51a
358/2022 Sb.
(k 1.12.2022)
mění § 47 odst. 1
456/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění; nová přechodná ustanovení
456/2022 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 63, § 64a a § 68
407/2023 Sb.
(k 28.12.2023)
mění § 24, § 51a, § 63, § 65a, § 65b, § 69, § 73a; vkládá § 68d; nabývají účinnosti body 1 a 4 přechodných ustanovení
407/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 24a, § 25, § 26, § 26a, § 30, § 30b, § 68 a § 70; nabývají účinnosti body 2, 3, 5 a 6 přechodných ustanovení
407/2023 Sb.
(k 1.2.2024)
vkládá § 2b a § 67 odst. 5 a mění § 68b
407/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 63, § 64a, § 65a, § 65b a § 68
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Státní sociální podpora
(1)  Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu.
(2)  Náklady na státní sociální podporu hradí stát.
(3)  Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti státních sociálních dávek uvedených v § 21) .
§ 2
Dávky státní sociální podpory jsou
a)  dávky poskytované v závislosti na výši příjmu
1.  přídavek na dítě,
2.  příspěvek na bydlení,
3.  porodné,
b)  ostatní dávky
1.  rodičovský příspěvek,
2.  pohřebné.
§ 2a
Orgány státní sociální podpory, které vykonávají státní správu podle tohoto zákona, jsou
a)  Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce”),
b)  Ministerstvo práce a sociálních věcí.
§ 2b
(1)  Držitel poštovní licence může vykonávat státní správu podle tohoto zákona, uzavře-li s ním Ministerstvo práce a sociálních věcí veřejnoprávní smlouvu, která blíže určí podmínky výkonu státní správy držitelem poštovní licence; držitel poštovní licence může vykonávat státní správu nejvýše v rozsahu těchto činností:
a)  přijímání podání podle tohoto zákona a přijímání podkladů pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona, včetně jejich předávání příslušné krajské pobočce Úřadu práce,
b)  poskytování základních informací o právní úpravě tohoto zákona.
(2)  K uzavření veřejnoprávní smlouvy není třeba souhlasu nadřízeného správního orgánu. Spory z veřejnoprávní smlouvy řeší ministr práce a sociálních věcí.
(3)  Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce České republiky zveřejní veřejnoprávní smlouvu na své úřední desce i na svých internetových stránkách.
(4)  Veřejnoprávní smlouva může stanovit finanční plnění, které získá držitel poštovní licence jako kompenzaci za výkon státní správy podle tohoto zákona a které se stanoví podle cenových předpisů80) obdobně.
§ 3
Okruh oprávněných osob
(1)  Dávky státní sociální podpory náleží při splnění dále stanovených podmínek pouze fyzické osobě (dále jen „osoba”), jestliže osoba a osoby společně s ní posuzované
a)  jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu podle zvláštního právního předpisu1c) , jde-li o státní občany České republiky, nebo
b)  mají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu1d) , jde-li o cizince,

podmínkou je, že mají na území České republiky bydliště
(2)  Dávky státní sociální podpory dále náleží podle odstavce 1 i v případě, kdy osoba a osoby společně s ní posuzované nemají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu1d) , pokud jsou
a)  cizinci hlášenými na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu1e) , s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, a to ode dne, kterým uplynulo 365 dnů ode dne hlášení,
b)  cizinci narozenými na území České republiky a hlášenými na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu1e) , s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, do 1 roku jejich věku,
c)  nezletilými cizinci svěřenými na území České republiky do péče nahrazující péči
Nahrávám...
Nahrávám...