dnes je 23.6.2024

Input:

Povinnost podat dodatečné daňové přiznání

16.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

8.8.1 Povinnost podat dodatečné daňové přiznání

Ing. Zdeněk Burda, Ing. Romana Nováková

Právní úprava
  • § 41 ZSDP – Dodatečné a opravné daňové přiznání nebo hlášení

  • § 141 odst. 1 DŘ – Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování

2009–2010   2011–2024  
Dodatečné daňové přiznání je povinné:

  • daňový subjekt je povinen předložit do konce měsíce následujícího po zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání nebo hlášení.

 
Dodatečné daňové přiznání je povinné:

  • daňový subjekt je povinen podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém důvody pro jeho podání zjistil, pokud daň má být vyšší než poslední známá daň,

  • ve stejné lhůtě je povinen i rozdílnou částku daně uhradit,

  • tato povinnost trvá, pokud běží lhůta pro stanovení daně.

  • Poslední známá daň je výsledná daň, jak byla správcem daně dosud pravomocně stanovena v dosavadním průběhu daňového řízení o této dani.

 

Komentář:

Pokud daňový subjekt zjistí, že jeho daňová povinnost je vyšší než poslední pravomocně stanovená daň, je povinen podat dodatečné daňové přiznání do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém důvody pro jeho podání zjistil. Tato povinnost trvá až do uplynutí lhůty pro stanovení daně. Pokud k podání dodatečného daňového přiznání dojde v posledních dvanácti měsících, lhůta pro stanovení daně se prodlužuje o jeden rok. Lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání však neběží po dobu, kdy není přípustné dodatečné daňové přiznání podat, tedy v situaci, kdy je správcem daně zahájeno doměřovací nebo vyměřovací řízení, či zde běží řízení o mimořádném opravném prostředku nebo dozorčím prostředku proti rozhodnutí o stanovení daně, anebo v případech, kdy probíhá soudní přezkum o rozhodnutí o stanovení daně. Běh lhůty se po ukončení shora uvedených řízení obnoví. Ve stejné lhůtě jako je lhůta pro podání přiznání je pak povinen poplatník neuhrazenou daň uhradit. Po prekluzi daně již dodatečné daňové

Nahrávám...
Nahrávám...