dnes je 25.7.2024

Input:

59/2002 F.z., Pokyn č. D-243: k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

59/2002 F.z., Pokyn č. D-243: k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Pokyn č. D-243
k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
(č. 83/2002 Sb.m.s.)
 
Referent: Marie Kamanová, tel. 257 043 398
č.j.: 494/120 809/2002
ze dne 25. října 2002
Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění nové mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Kanadou tento Pokyn:
Článek 1
Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu byla podepsána v Praze dne 25. května 2001. Smlouva vstoupila v platnost dne 28. května 2002. Podle článku 28 se její ustanovení uplatňují takto:
a)  v Kanadě:
(i)  pokud jde o daň vybíranou srážkou u zdroje z částek vyplácených nebo připisovaných k 1. lednu 2003 nebo později; a
(ii)  pokud jde o jinou kanadskou daň za zdaňovací roky začínající 1. ledna 2003 nebo později;
b)  v České republice:
(i)  pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2003 nebo později; a
(ii)  pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2003 nebo později.
Článek 2
Podle článků 10 (Dividendy), 11 (Úroky) a 12 (Licenční poplatky) smlouvy mají osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu, nárok na snížení, popř. osvobození od daně vybírané srážkou ve druhém smluvním státě.
Kanadská daňová správa vydala k postupu při uplatnění těchto nároků Instrukci v „Information Circular 76-12R5”. Tato Instrukce slouží v zásadě jako informace a návod pro osoby, které vyplácejí nebo připisují příjmy rezidentům států, s nimiž má Kanada uzavřenu daňovou smlouvu a kteří jsou skutečnými vlastníky těchto příjmů nebo jejich zmocněnými zástupci.
Obecně lze uvést, že je povinností kanadského plátce příjmů srazit daň z daných příjmů, a to ve výši stanovené smlouvou. Český skutečný vlastník příjmu tedy nemusí nějak speciálně žádat o aplikaci smluvní sazby daně, popř. osvobození.
Plátce může akceptovat jméno a adresu adresáta příjmu jako jméno a adresu skutečného vlastníka příjmu, pokud neexistuje podezření,
Nahrávám...
Nahrávám...