dnes je 23.6.2024

Input:

č. 537/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků

č. 537/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků
k § 36 odst. 3 soudního řádu správního
Povinnost doložit nedostatek prostředků je jednoznačně na účastníkovi řízení, který se domáhá osvobození od soudních poplatků (§36 odst. 3 s. ř. s.). Pokud účastník tuto povinnost nesplní, soud výdělkové a majetkové možnosti sám z úřední povinnosti nezjišťuje.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2005, čj. 7 Azs 343/2004-50)
Věc: Mariya P. (Běloruská republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobkyně.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 3. 9. 2004 byl zamítnut návrh žalobkyně na ustanovení zástupce pro řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 4. 2004, jímž žalobkyni nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. V odůvodnění usnesení krajský soud uvedl, že žalobkyně byla za účelem zjištění, zda jsou dány předpoklady pro její osvobození od soudních poplatků, vyzvána k předložení vyplněného formuláře potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Tato výzva jí byla doručena dne 1. 7. 2004; žalobkyně však na ni do dne vydání napadeného usnesení nereagovala.
Usnesení krajského soudu napadla žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížností. Namítala, že krajský soud mohl rozhodnout o ustanovení zástupce bez její další součinnosti, tj. bez předložení vyplněného formuláře „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech“, neboť relevantní skutečnosti vyplývaly ze
Nahrávám...
Nahrávám...