dnes je 25.2.2024

Input:

§ 45 ZDPH - Opravný daňový doklad

21.5.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.7.45
§ 45 ZDPH – Opravný daňový doklad

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

  • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • - § 28 – Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby
  • - § 42 – Oprava základu daně a výše daně
  • - § 43 – Oprava výše daně v jiných případech

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

§ 45 jsou, ve vazbě na ustanovení, která se týkají opravy základu daně a opravy výše daně uvedeny náležitosti opravného daňového dokladu.

K § 45 odst. 1 ZDPH

V odstavci 1 jsou uvedeny náležitosti, které obsahuje opravný daňový doklad

  • náležitosti odpovídající původnímu daňovému dokladu (např. označení poskytovatele a příjemce plnění, evidenční číslo daňového dokladu),

  • důvod opravy,

  • rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,

  • rozdíl mezi opravenou a původní daní a rozdíl mezi opravenou a původní úplatou,

  • den uvedený v § 42 odst. 3, tj. např. den schválení reorganizačního plánu v případě opravy základu daně u pohledávky za dlužníkem v reorganizaci, aj.

K § 45 odst. 2 ZDPH

Pokud byl původní daňový doklad vystaven jako zjednodušený a osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, není plátci dostatečně známa, může plátce i opravný daňový doklad vystavit jako zjednodušený. Zjednodušený opravný daňový doklad nemusí obsahovat označení osoby, pro kterou je plnění uskutečněno a její DIČ, rozdíl mezi původním a opraveným základem daně mezi opravenou a původní daní.

K § 45 odst. 3 ZDPH

V případě opravného daňového dokladu za pořízení zboží z jiného členského státu a jiná přeshraniční plnění dle § 42 odst. 8 zákona nemusí opravný daňový doklad obsahovat rozdíl mezi původní a opravenou daní a rozdíl mezi původní a opravenou částkou za zdanitelné plnění. Tyto údaje si totiž vypočítá příjemce plnění.

K § 45 odst. 4 ZDPH

Pokud je prováděna oprava základu daně a oprava výše daně za více zdanitelných plnění, na která byly původně vystaveny samostatné daňové doklady, může plátce vystavit tzv. souhrnný opravný daňový doklad. Náležitosti takového souhrnného opravného daňového dokladu mohou obsahovat údaje společné pro všechny opravy pouze jednou. Avšak evidenční čísla jednotlivých původních daňových dokladů musí být na opravném daňovém dokladu uvedena vždy všechna, případně musí být uvedeno na opravném daňovém dokladu takové vymezení opravovaných zdanitelných plnění, aby

Nahrávám...
Nahrávám...