dnes je 23.6.2024

Input:

č. 354/2004 Sb. NSS, Věci volební: podmínka vyslovení neplatnosti voleb

č. 354/2004 Sb. NSS
Věci volební: podmínka vyslovení neplatnosti voleb
k § 57 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
I. Mezi předpoklady k tomu, aby soud mohl vyhovět návrhu na neplatnost volby kandidáta podle ustanovení § 57 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, patří nejen nezákonnost a vztah mezi touto nezákonností a zvolením kandidáta, jehož zvolení je napadeno, ale i zásadní intenzita této nezákonnosti, která musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno se důvodně domnívat, že pokud by k takovému jednání nedošlo, nebyl by kandidát zřejmě vůbec zvolen (tzv. „zatemnění“ volebních výsledků).
II. Jestliže nebyly vzaty v úvahu přednostní hlasy v případě tzv. vázaných kandidátních listin u volebních stran, které nepřekročily uzavírací klauzuli, nemůže to mít žádný vliv na celkové volební výsledky. Taková skutečnost není proto důvodem neplatnosti voleb.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2004, čj. Vol 6/2004-12)
Věc: Ing. Josef a Věra D. v O. proti Státní volební komisi o neplatnost volby kandidáta do Evropského parlamentu.

Navrhovatelé dne 22. 6. 2004 podali u Nejvyššího správního soudu návrh označený jako „stížnost na volební výsledky“, v němž namítli, že z výsledků voleb do Evropského parlamentu zveřejněných na internetové stránce www.volby.cz je zřejmé, že ve volebním okrsku O. v okrese Znojmo nebyl uveden žádný přednostní hlas pro volební stranu č. 5 -Národní koalici. Oba navrhovatelé uvedli, že na kandidátní listině této strany dali oba přednostní hlas kandidátovi č. 6 a dále po jednom hlasu kandidátům č. 1 a 10. Proto navrhovatelé žádají „opravit volební výsledky“, neboť v opačném případě vznikají vážné důvody pro podezření z nezákonné manipulace a ohrožení správnosti celých voleb.
Státní volební komise se k tomuto návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádřila.
Nejvyšší správní soud - poté, co ověřil, že oba navrhovatelé jsou řádně zapsáni do seznamu voličů, a jsou tedy k návrhu legitimováni - návrh zamítl.
Z odůvodnění:
Z volební dokumentace (včetně všech odevzdaných hlasovacích lístků) vyžádané od Městského úřadu Znojmo a vztahující se k volebnímu okrsku O. v okrese Znojmo soud zjistil, že volební strana č. 5 - Národní koalice obdržela celkem tři platné hlasy (žádný hlas neplatný), z nichž na jednom hlasovacím lístku nebyl uplatněn žádný přednostní hlas a na dvou zbývajících lístcích byli řádně označeni kandidáti č. 1 a 10 vždy jedním hlasem a kandidát č. 6 dvěma hlasy, což koresponduje s tvrzením navrhovatelů. Ze skutečnosti, že oba předmětné hlasovací lístky se nacházely v obálce označené jako „Platné hlasovací lístky s přednost. hlasy“, a z toho, že i na tzv. pomocném hlasovacím lístku byly u uvedených kandidátů řádně zaznamenány výše zmíněné přednostní hlasy, je zjevné, že okrsková volební komise oba tyto hlasovací lístky posoudila jako hlasy, u nichž voliči využili svého práva přednostního hlasování. K pochybení tak zjevně došlo až při zpracovávání celkových „Výsledků hlasování pro politické strany, politická hnutí a koalice ve volebním okrsku“, kde je sice správně konstatováno, že předmětná volební strana obdržela
Nahrávám...
Nahrávám...