dnes je 20.5.2024

Input:

Nález 54/2006 SbNU, sv. 40, K odůvodnění usnesení o ponechání obviněného ve vazbě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 40, nález č. 54

II. ÚS 469/05

K odůvodnění usnesení o ponechání obviněného ve vazbě

Postrádá-li usnesení o ponechání obviněného ve vazbě řádné a ústavně konformní odůvodnění, opodstatňující ponechání obviněného ve vazbě z důvodů uvedených v § 67 písm. a) trestního řádu, přičemž obecným soudem vyslovené domněnky potřebné znaky vazebních důvodů nemohou naplnit, stává se nepřezkoumatelným, porušujícím princip zákazu libovůle při rozhodování, a zasahuje tak do ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces, chráněného čl.36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma - ze dne 8.března 2006 sp. zn. II. ÚS 469/05 ve věci ústavní stížnosti V. N. proti usnesení Okresního soudu v Tachově ze dne 24. 6. 2005 č. j. Nt 62/2005-9, jímž byla zamítnuta stížnost stěžovatele proti usnesení státního zástupce o ponechání stěžovatele ve vazbě.

Výrok

Usnesení Okresního soudu v Tachově ze dne 24. 6. 2005 č. j. Nt 62/2005-9 se zrušuje.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), se stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí Okresního soudu v Tachově, a to s odkazem na údajné porušení čl. 8 odst. 2, čl. 36 odst.1, čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“).

Ústavní soud si k projednání a rozhodnutí věci vyžádal spis Okresního soudu v Tachově sp. zn. Nt 62/2005 a dále rozhodnutí tohoto soudu ze dne 12. 3. 2005 sp. zn. Nt 32/2005 a rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 4. 2005 sp. zn. 9 To 174/2005. Z těchto podkladů zjistil následující:

Usnesením Okresního soudu v Tachově ze dne 12. 3. 2005 sp. zn. Nt 32/2005 bylo rozhodnuto o vzetí stěžovatele, stíhaného pro trestné činy účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 trestního zákona (dále jen „tr. z.“) a kuplířství podle § 204 odst. 1, odst. 3 písm. a), b) do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. a) a b) trestního řádu (dále jen „tr.ř.“). Vazební důvod podle § 67 písm. a) tr. ř. byl odůvodněn tím, že stěžovatel je ohrožen vysokým trestem odnětí svobody (2-10 let) a je zde důvodná obava, že by mohl uprchnout nebo se skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání.

Stížnost, kterou stěžovatel proti tomuto rozhodnutí podal, Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 12. 4. 2005 sp. zn. 9 To 174/2005 zamítl. Pokud jde o existenci vazebního důvodu podle § 67 písm. a) tr. ř., soud kromě ohrožení vysokou trestní sazbou odnětí svobody konstatoval, že stěžovatel „nepochybně“ má kontakty a finanční prostředky, jichž by mohl využít k odchodu do ciziny, aby se vyhnul trestnímu stíhání, eventuálně trestu.

Usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Tachově ze dne 13. 6. 2005 č. j. ZT 120/2005-678 byl stěžovatel z důvodů uvedených v § 67 písm. a) tr. ř. ponechán i nadále ve vazbě. Z odůvodnění rozhodnutí plyne, že tyto důvody vazby

Nahrávám...
Nahrávám...