dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 175/2004 SbNU, sv.35, K vydání potvrzení, že poplatník nemá daňové nedoplatky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 35, nález č. 175

II. ÚS 599/02

K vydání potvrzení, že poplatník nemá daňové nedoplatky

Lhůta k podání ústavní stížnosti proti trvajícímu zásahu orgánu veřejné moci nemůže uplynout, dokud tento zásah trvá.

Základní právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost podle čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) patří do skupiny těch základních práv, jichž se lze podle čl. 41 odst. 1 Listiny domáhat pouze v mezích prováděcích zákonů. Také čl. 26 odst. 2 Listiny výslovně umožňuje, aby zákon stanovil podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. Ústavní soud nemá důvod pochybovat o tom, že stanovení „daňové bezdlužnosti“ vůči státu [§ 6 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona] jako zákonné podmínky pro výkon podnikatelské činnosti prima facie představuje legitimní cíl sledovaný zákonnou úpravou, a není zřejmě omezením základního práva, které by se dotýkalo samé jeho podstaty a smyslu (čl. 4 odst. 4 Listiny).

Přesné označení adresáta je klíčovou náležitostí rozhodnutí orgánu veřejné moci vyplývající z požadavku určitosti správního aktu. Ústavní stížnost musí směřovat proti tomu orgánu veřejné moci, který se tvrzeného zásahu do základního práva dopustil, resp. proti tomu orgánu veřejné moci, jemuž lze tento zásah přičíst. V opačném případě je nutno ústavní stížnost jako nedůvodnou zamítnout.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Dagmar Lastovecké a soudců JUDr. Jiřího Nykodýma a JUDr. Pavla Rychetského - ze dne 23. listopadu 2004 sp. zn. II. ÚS 599/02 ve věci ústavní stížnosti Ing. P. S. proti jinému zásahu Finančního úřadu v Náměšti nad Oslavou spočívajícímu v odepření vydání potvrzení podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Výrok

I. Návrh na vydání nálezu, že postupem Finančního úřadu v Náměšti nad Oslavou došlo k porušení základních práv a svobod stěžovatele uvedených v čl. 2 odst. 3 a čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a že se zakazuje Finančnímu úřadu v Náměšti nad Oslavou, aby pokračoval v odmítání žádosti stěžovatele o vydání potvrzení podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, se zamítá.

II. Ve zbývající části se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

I.

Rekapitulace návrhu

Stěžovatel se ústavní stížností domáhal toho, aby Ústavní soud rozhodl nálezem, že 1. postupem Finančního úřadu v Náměšti nad Oslavou došlo k porušení základních práv a svobod stěžovatele uvedených v čl. 2 odst. 3 a čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), 2. že se zakazuje Finančnímu úřadu v Náměšti nad Oslavou, aby pokračoval v odmítání žádosti stěžovatele o vydání potvrzení podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a konečně 3. že se mu přikazuje, aby stěžovateli vydal pravdivé potvrzení o tom, že nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky.

Uvedl, že od 28. 1. 1991 podnikal jako fyzická osoba zapsaná do obchodního rejstříku pod obchodním jménem S-E-I, obchodní činnost, na

Nahrávám...
Nahrávám...