dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 132/2005 SbNU, sv.37, K účastenství v řízení o návrhu na zrušení zápisu výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 37, nález č. 132

I. ÚS 83/04

K účastenství v řízení o návrhu na zrušení zápisu výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku

V řízení o návrhu na zrušení zápisu výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku a obnovení likvidace společnosti podle § 75b odst. 2 obchodního zákoníku měl obecný soud umožnit účast nejen této společnosti jednající jejím statutárním orgánem, ale také společníkům, neboť i o jejich právech a povinnostech se nepřímo ve věci jednalo a jejich právní postavení bylo zásadním způsobem zmíněným rozhodnutím dotčeno.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera - ze dne 29. června 2005 sp. zn. I. ÚS 83/04 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. J. M., J. M. a G. M. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. listopadu 2003 č. j. 14 Cmo 366/2003-58 a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. června 2002 č. j. 51 Cm 190/2001-17, jimiž bylo vyhověno návrhu na zrušení zápisu výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku a obnovena její likvidace, za účasti společnosti P.-K., a.s., společnosti E., spol. s r. o. v likvidaci, a Ing. V. K., likvidátora společnosti E., spol. s r. o. v likvidaci.

Výrok

I. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 11. 2003 č. j. 14 Cmo 366/2003-58 a rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2002 č. j. 51 Cm 190/2001-17 bylo porušeno základní právo stěžovatelů na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 11. 2003 č. j. 14 Cmo 366/2003-58 se proto zrušuje .

III. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2002 č. j. 51 Cm 190/2001-17 se zrušuje ve výroku II. a III. a výrok I. se zrušuje v části obnovující likvidaci této společnosti.

Odůvodnění

I.

Včasnou ústavní stížností stěžovatelé navrhli zrušení shora označených rozhodnutí obecných soudů. Návrh odůvodnili tím, že stěžovatelky G. M. a J. M. byly společnice společnosti E., spol. s r. o., stěžovatel Ing. J. M. byl jednatelem této společnosti. Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady této společnosti ze dne 26. 4. 2000 byl jmenován též likvidátorem této společnosti. Obchodní společnost E., spol. s r.o. v likvidaci, byla vymazána po provedené likvidaci z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ke dni 5. 2. 2001 a tímto dnem společnost také právně zanikla.

Rozsudkem Městského soudu v Praze (dále též „městský soud“) ze dne 11. 6. 2002 č. j. 51 Cm 190/2001-17, který nabyl právní moci dne 30.7. 2002, byl zrušen zápis v obchodním rejstříku o výmazu společnosti E., spol. s r. o. v likvidaci. Městský soud rozhodl podle § 75b odst. 2 obchodního zákoníku o obnovení likvidace společnosti na návrh společnosti P.-K., a. s., protože byl zjištěn dosud neznámý majetek zaniklé společnosti E., spol. s r. o. Společnost P.-K., a. s., o sobě v návrhu tvrdila, že je věřitelem zaniklé společnosti E., spol. s r. o. Současně byl tímto rozsudkem na návrh společnosti P.-K., a. s., jmenován novým likvidátorem Ing. V. K.

Stěžovatelky jako

Nahrávám...
Nahrávám...