dnes je 25.7.2024

Input:

3/2001 F.z., Opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

3/2001 F.z., Opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
Opatření,
kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Babková, tel. 5704 4208
Čj. 282/119 362/2000
 
ze dne 14. prosince 2000
(1) Tímto opatřením se mění účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.
(2)  Změny účtové osnovy a postupů účtování podle odstavce 1 tvoří přílohy tohoto opatření.
(3)  Podle tohoto opatření postupují jen účetní jednotky v postavení spořitelních a úvěrních družstev, zřízených podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF č. j. V/20 100/1992 ze dne 15. 7. 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků a doplňků uvedených v příloze k tomuto opatření.
(4)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
 
Ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, Csc., v. r.
 
Příloha č. 1 opatření čj. 282/119 362/2000
Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele vydané FMF čj. V/20 100/92 z 15. 7. 1992, ve znění pozdějších úprav vydaných čj. 282/32 762/1996 ze dne 31. 5. 1996:
Čl. I
V účtové osnově pro podnikatele se účty, na nichž účtují výhradně spořitelní a úvěrní družstva, která vznikla podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „družstevní záložny”), mění takto:
a) Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
aa) V účtové skupině 31 - Standardní a klasifikované pohledávky z poskytnutých úvěrů členům a družstevním záložnám
1. mění se název účtové skupiny na
31 - Standardní a klasifikované pohledávky z poskytnutých úvěrů členům, družstevním záložnám a obcím
2. zřizují se účty
312 - Krátkodobé úvěry poskytnuté obcím
313 - Klasifikované úvěry poskytnuté obcím
ab) V účtové skupině 32 - Závazky z vkladů členů a družstevních záložen
1. mění se název účtové skupiny na
Závazky z vkladů členů, družstevních záložen a jiných právnických osob
2. zřizují se účty
322 - Běžné účty jiných právnických osob
323 - Krátkodobé termínované vklady jiných právnických osob
324 - Úsporné vklady jiných právnických osob
ac) V účtové skupině 37-Jiné pohledávky a závazky
1. mění se název účtu na
376 - Zúčtování se Zajišťovacím fondem družstevních záložen
2. zřizují se účty
372 - Dlouhodobé úvěry poskytnuté obcím
374 - Půjčky poskytnuté Zajišťovacímu fondu družstevních záložen
ad) V účtové skupině 39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřnímu zúčtování
1. zřizuje se účet
394 - Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům poskytnutých obcím
b) Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
ba) V účtové skupině 46 - Běžné úvěry od bank a družstevních záložen
1. mění se název účtové skupiny na
46 - Dlouhodobé úvěry od bank a družstevních záložen
bb) V účtové skupině 47 - Dlouhodobé závazky
1. zřizuje se účet
477 - Dlouhodobé termínované vklady jiných právnických osob
Čl. II
Obsahové vymezení náplně syntetických účtů v družstevních záložnách zní:
Nahrávám...
Nahrávám...