dnes je 7.6.2020

Input:

Zvláštní sazba daně pro nerezidenty

24.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.3 Zvláštní sazba daně pro nerezidenty

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
 • § 36 ZDP stanoví zvláštní sazbu daně pro vybrané příjmy.

 • § 36 odst. 1 písm. c) ZDP, ve znění od roku 2013, vymezuje daňové subjekty, které budou považovány za daňové rezidenty z  „daňových rájů”, vůči kterým se uplatní vyšší sazba zvláštní sazby daně.

Do 2007   2008–2012   2013–2016  
25 % - příjmy podle § 36 odst. 1 písm. a) ZDP15 % - příjmy podle § 36 odst. 2 písm. b) ZDP   15 % - příjmy podle § 36 odst. 1 písm. a) ZDP§ 36 odst. 1 písm. b) ZDP   15 % (mimo rezidenty z daňových rájů)35 % (pro rezidenty z daňových rájů)  
1 % z nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí   5 % z nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí   5 % z úplaty u finančního leasingu  

Komentář:

Sazby zvláštní sazby daně pro nerezidenty v ČR, tj. pro fyzické a právnické osoby (s výjimkou stálé provozovny) se týkají příjmů podle § 36 odst. 1 písm. a) ZDP§ 36 odst. 1 písm. b) ZDP, tedy příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky, konkrétně pak:

 • podle písm. a) z příjmů:

  • uvedených v § 22 odst. 1 písm. c) ZDP, § 22 odst. 1 písm. f) ZDP§ 22 odst. 1 písm. g) body 1, 2, 6, 12 až 14 ZDP [s výjimkou příjmů, pro které je stanovena zvláštní sazba daně v § 36 odst. 2 písm. e) ZDP],

  • z nájemného z movité věci nebo její části umístěné na území České republiky,

 • podle písm. b) z příjmů:

  • uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) ZDP (bod 3) a § 22 odst. 1 písm. g) ZDP,

  • u fyzických osob z  podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu,

  • z příjmu společníka s. r. o. nebo a. s. při snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku,

  • ze zisku