dnes je 23.6.2024

Input:

Test ke konsolidačnímu balíčku 2024

21.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2024.10.8
Test ke konsolidačnímu balíčku 2024

Ing. Jan Ambrož

VYŠLO V ČÍSLE 10-11/2024

V následujících dvanácti otázkách si můžete prověřit, zda Vám neunikla žádná změna vyplývající z novely zákona č. 349/2023 Sb. (tzv. konsolidačního balíčku). Správná odpověď je vždy jen jedna a řešení včetně zdůvodnění naleznete v závěru článku.

1. Od 1. ledna 2024 se zjednodušilo sledování daňového režimu u závodního stravování, podmínky pro osvobození od daně u zaměstnance a posuzování daňových nákladů zaměstnavatele. Pokud je zpracována vnitropodniková směrnice (a benefit odpovídá pravidlům stanovených zákoníkem práce), jde vždy o osvobozené plnění a daňové náklady zaměstnavatele podle ZDP.

a) NE, u této zaměstnanecké výhody se postupuje jen podle pravidel uvedených v zákoníku práce.

b) NE, pro oba daňové režimy logicky zákon o daních z příjmů stanoví parametry pro 1) osvobození a 2) daňové náklady, a to nezávisle na ZP.

c) ANO i NE, pro oba daňové režimy je nutné splnit podmínky podle ZDP i ZP.

2. Zaměstnavatel je podle zákona o daních z příjmů povinen sledovat podmínky pro osvobození jím poskytovaných zaměstnaneckých výhod. Je-li stanoven roční limit například pro rekreace nebo zájezdy, jeho překročení se zdaní nejpozději ve mzdě za prosinec.

a) ANO, novela ZDP upravila pravidla a testuje se limit za jeden kalendářní rok.

b) NE, jde o povinnost zaměstnance, při překročení limitu musí podat daňové přiznání.

c) NE, protože se kontrola musí provádět průběžně.

3. Zaměstnavatel může zcela výjimečně poskytovat benefity v peněžní podobě, je jím nově příspěvek na produkty na stáří. Byly ale bez náhrady zrušeny dřívější obdobné, třeba na penzijní připojištění. Zůstala pouze shodná maximální částka 50 000 Kč.

a) ANO i NE, novela ZDP kompletně upravila původní podmínky, a limit je nyní 30 000 Kč.

b) NE, jde pouze o změnu názvosloví v návaznosti na novely jiných právních předpisů.

c) ANO i NE, protože se pouze některé "produkty" a podmínky změnily.

4. Zásadní novinkou je úprava limitů pro osvobození od daně pro fyzické osoby, je stanoveno finanční kritérium ve výši 50 000 Kč pro každý jednotlivý druh příjmů vyjmenovaný v § 10 ZDP, tj. ostatní příjmy.

a) ANO, došlo ke sjednocení s limitem pro povinnost podat daňové přiznání poplatníka fyzických osob, jde však o celkovou částku.

b) ANO, ale pouze pro přesně definované druhy příjmů.

c) ANO, došlo ke sjednocení s limitem pro osvobození tzv. nahodilých příjmů.

5. Novela ZDP zpřísnila pravidla pro uplatnění některých daňových úlev u fyzických osob. Z důvodů sociálních přechodných ustanovení pro zrušené "školkovné" a "slevu na studenta" je určena účinnost až od 1. 1. 2025, resp. za kalendářní rok 2024 mohou být naposledy využity.

a) ANO, novela ZDP upravila pravidla s touto výjimkou, aby nedošlo k diskriminaci fyzických osob, nepřípustné retroaktivitě.

b) NE, tyto výhody byly bez náhrady zrušeny.

c) NE, uvedená výjimka se týká pouze podpory pro děti, tj. školkovného.

6. Poplatník daně z příjmů, ať už fyzická nebo právnická osoba, si pořizuje v lednu 2024 nové auto. Jde-li o bezemisní nebo nízkoemisní vozidlo, proto může uplatnit mimořádné časové odpisy na dobu 24 měsíců.

a) ANO, novela ZDP upravila pravidla s tím, že tuto možnost mají jen fyzické odpisy.

b) ANO i NE, tato výhoda se týká pouze bezemisního vozidla.

c) NE, varianta mimořádných odpisů byla zrušena od 1. ledna 2024.

7. Poplatník daně z příjmů, který si pořídí osobní auto kategorie M1, musí od 1. ledna 2024 vzít v úvahu nový limit 2 000 000 Kč pro daňové odpisy. Pokud tento vůz pořídí v roce 2024, ale provede na něm technické zhodnocení později, například v roce 2025, odpisy tohoto TZ může uplatnit v plné výši.

a) NE, tato výjimka není možná.

b) ANO i NE, existuje toto zvláštní pravidlo, ale pouze pro tzv. bezemisní vozidla.

c) ANO, poplatník má u všech osobních aut limitovány daňové odpisy ze vstupní ceny, nikoliv z technického zhodnocení.

8. Poplatník si pořizuje na finanční leasing dvě auta, bezemisní a nízkoemisní. Aby se skutečně jednalo o FL pro účely daně z příjmů, musí být doba nájmu podle minimální doby odpisování stanovené podle příslušné odpisové skupiny.

a) ANO, aby nedošlo k obcházení zákona (nájemné FL vs. daňové odpisy).

b) NE, existuje výjimka pro bezemisní vozidla.

c) ANO, ale výjimka je pouze pro nájemce (uživatele) fyzické osoby.

9. Poplatník plánuje za účetní (zdaňovací) období kalendářní rok optimalizovat daně. Splnil oznamovací povinnost, proto může vyloučit ze základu daně nerealizované kurzové rozdíly,

Nahrávám...
Nahrávám...