dnes je 23.6.2024

Input:

Operativní pronájem - pronajímatel

18.11.2004, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

3.5.4.1
Operativní pronájem – pronajímatel

Ing. Blanka Jindrová

Evidence předmětu v operativním pronájmu

Při operativním pronájmu je veden předmět pronájmu u pronajímatele ve vlastním dlouhodobém hmotném majetku, obvykle v analytické evidenci v rozdělení na DHM vlastní a DHM pronajatý.

Podle faktur,splátkového kalendáře, nájemní smlouvy a výpisů z běžného účtu je účtováno o pohledávkách za nájemcem, výnosech z nájemného a úhradě pohledávek na běžný účet (v hotovosti).

Příklad

Podnik, plátce DPH, pořídil z důvodu dalšího pronájmu od zahraničí osoby předmět DHM v ceně pořízení 1.500.000 Kč (fakturovaná cena po přepočtu na Kč). Clo je 10 % z deklarované částky a DPH 19 %. Další

Nahrávám...
Nahrávám...