dnes je 21.7.2024

Input:

č. 707/2005 Sb. NSS, Azyl: zjišťování místa pobytu žadatele o udělení azylu

č. 707/2005 Sb. NSS
Azyl: zjišťování místa pobytu žadatele o udělení azylu
k § 33 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákonů č. 2/2002 Sb. a č. 519/2002 Sb.
I. Nemožnost zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu (§33 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu) je dána jen tam, kde krajský soud vyvíjel požadované úsilí ke zjištění místa pobytu žadatele a přes toto úsilí a případně další pátrání v příslušných evidencích pobyt žadatele nebyl zjištěn a zůstal zcela neznámý.
II. O nemožnost zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu ale nejde tam, kde je zjištěno, že se žadatel v hlášeném místě pobytu zdržuje příležitostně, jeho nepřítomnost v bytě je dočasná a omezuje se na kratší dobu, a to i v případě, že momentální místo jeho pobytu, např. z pracovních důvodů, není přesně známo.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26.5. 2005, čj. 7 Azs 271/2004-58)
Prejudikatura: k zastavení řízení podle § 33 zákona o azylu srov. č. 261/2004, č. 343/2004, č. 378/2004 a č. 380/2004 Sb. NSS.
Věc: Iurij M. (Moldavská republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Ministerstvo vnitra rozhodnutím ze dne 30. 4. 2003 zastavilo řízení o udělení azylu podle § 25 písm. d) zákona o azylu, protože se žalobce - ač řádně předvolán - opakovaně nedostavil k pohovoru dne 13. 3. 2003 a dne 18. 4. 2003, aniž svou neúčast omluvil, a na základě do té doby zjištěných skutečností nebylo možno ve věci rozhodnout.
Žalobce v žalobě, kterou datoval dnem 25. 6. 2003, krom jiného nesouhlasil s tvrzením správního orgánu, že se opakovaně bez řádné omluvy nedostavil k provedení pohovoru. V rozhodné době byl přihlášen na adrese obec Ch., ulice H. 3, ubytovna, avšak ani jedna výzva k pohovoru mu na tuto adresu nebyla doručena.
Krajský soud v Plzni dne 29. 10. 2003 zjistil v databázi Ministerstva vnitra, že se žalobce měl od 26. 6. 2003 zdržovat na adrese obec R, ulice R. 41, ubytovna. Na tuto adresu proto doručoval do vlastních rukou žalobci usnesení ze dne 22.9. 2003, kterým byl zamítnut jeho návrh na ustanovení zástupce, vyjádření žalovaného a výzvu s poučením dle § 51 odst. 1 s. ř. s.; tuto zásilku však doručovatel dne 5. 11. 2003 uložil, adresát si ji nevyzvednul, a dne 24. 11. 2003 byla proto zásilka vrácena odesílateli. Po žádosti krajského soudu o doručení uvedených písemností na příslušnou součást cizinecké policie sdělil dne 17. 12. 2003 odbor pátrání a kontroly pobytu Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha tomuto soudu, že požadované písemnosti nebylo možno doručit, protože ubytovna je po povodních v roce 2002 zrušena. Krajský soud proto znovu doručoval již uvedené písemnosti stěžovateli na adresu obec R, ulice Š. 59/3, avšak i tuto zásilku doručovatel dne 31. 12. 2003 uložil, adresát si ji nevyzvednul, a proto se dne 19. 1. 2004 vrátila odesílateli. Po další žádosti krajského soudu o doručení uvedených písemností stěžovateli na příslušnou součást cizinecké policie ze dne 27. 1. 2004, pokusu tohoto soudu o doručení těchto písemností stěžovateli na adresu obec R, ulice B.
Nahrávám...
Nahrávám...