dnes je 25.7.2024

Input:

589/1992 Sb., Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném k 1.1.2026

č. 589/1992 Sb., Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném k 1.1.2026
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. listopadu 1992
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
160/1993 Sb.
(k 1.7.1993)
mění, doplňuje
ÚZ 260/1993 Sb.
 
 
307/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
42/1994 Sb.
(k 21.3.1994)
doplňuje
241/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
59/1995 Sb.
(k 1.5.1995)
mění, doplňuje
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění
149/1995 Sb.
(k 1.8.1995)
mění
160/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje
ÚZ 104/1996 Sb.
 
 
113/1997 Sb.
(k 1.7.1997)
mění, doplňuje
134/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
ruší § 5b odst. 2
306/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
18/2000 Sb.
(k 28.2.2000)
mění
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
118/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 3 odst. 1 písm. c) bod 7
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 23b doplňuje odst. 2
238/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 25 vkládá nový odst. 4
492/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 5 odst. 2, § 5a odst. 1 a 3, § 13a odst. 6 a doplňuje odst. 7, § 14 odst. 3 a vkládá nový odst. 4, § 14 odst. 6 a 9, § 14c odst. 1, § 15 odst. 1, § 20 odst. 1, § 20a odst. 2, v § 22a vkládá nový odst. 3
353/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 22 odst. 1 a 2, vkládá nový § 22c
263/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
v § 12 doplňuje odst. 3
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 3 odst. 1 písm. c) bod 8
424/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění (21 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
425/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění (21 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
437/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 5a
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 25 odst. 3 písm. a)
281/2004 Sb.
(k 7.5.2004)
mění § 13a, § 15 odst. 1
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
mění § 3 odst. 1 písm. c) bod 6
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
v § 3 odst. 1 písm. c) ruší bod 12
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
v § 3 odst. 1 písm. c) mění bod 10
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 21 odst. 1 písm. a) a c) ruší a nahrazuje slova
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 3 odst. 1 písm. c) vkládá slova
377/2005 Sb.
(k 29.09.2005)
v § 19 na konci odst. 3 doplňuje větu
62/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 17 odst. 2 doplňuje slova, mění § 19
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění; ke všem datům celkem 102 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
189/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 17 odst. 2, § 20 odst. 1, 3, 5 a 6, § 20a odst. 7, § 22a, § 23 a bod 7 přechodných ustanovení
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 5 odst. 1, 2 a 3
585/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 7 odst. 1 písm. a) a odst. 2, § 9 odst. 2, 3, 5 a 7, § 11, § 20 odst. 4, § 22 odst. 1, § 22b odst. 1, 3 a 4; vkládá v § 9 nový odst. 4 a v § 20 nový odst. 7
153/2007 Sb.
(k 1.7.2007)
mění § 3 odst. 1 písm. c), v § 5 vkládá nový odst. 6 a v § 21 mění odst. 2
153/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 3 odst. 1 písm. b) a § 21 odst. 2; ruší v § 5 odst. 6
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 3 odst. 1 písm. c) bodě 8 vkládá slova
261/2007 Sb.
(k 16.10.2007)
v § 3 odst. 1 písm. c) bodě 8 vkládá slova
(změna již provedena zák. č. 181/2007 Sb.)
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem ke všem datům 23 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 7 odst. 1 a 2, § 9 odst. 2, 3, 4 a 5, § 14 odst. 2
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 20 a § 20a
296/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 20a odst. 6 písm. b)
305/2008 Sb.
(k 21.8.2008)
mění § 11, § 16, § 17 odst. 2, § 19, § 20 a § 22b odst. 3
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 50 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 5 odst. 2 písm. f) a § 5b odst. 2 písm. b)
2/2009 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 3 odst. 3 písm. a), § 5 odst. 1 a odst. 4 a § 7 odst. 1 písm. b), písm. c) bod 1 a bod 2 a písm. e); nové přechodné ustanovení
41/2009 Sb.
(k 1.3.2009)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 11 a § 11
ÚZ 56/2009 Sb.
 
 
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
vkládá slova v § 3 odst. 1 písm. b) bodě 8
221/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 9 odst. 2, § 20 odst. 5, § 20a odst. 1; vkládá nový § 21a; nová přechodná ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 27a odst. 3
285/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 17 odst. 2 a § 19
303/2009 Sb.
(k 14.7.2009)
retroaktivně ruší slova v § 3 odst. 1 písm. b) bodě 6; nová přechodná ustanovení
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 7 odst. 1 písm. a) bod 1 a 2, § 7 odst. 2, § 9 odst. 2, 3, 4 a 5, § 15 odst. 1; vkládá nový § 15b; ruší § 21a; nová přechodná ustanovení
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 26 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 5 odst. 3 a § 22b odst. 2
263/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
ruší v § 23 odst. 5
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 25 odst. 2
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 27 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 odst. 1 písm. a) a b), § 8 odst. 3
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ve znění zák. č. 399/2012 Sb., mění § 2
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
ve znění zák. č. 267/2014 Sb.
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb.;
mění § 5 odst. 3
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 34 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 7 odst. 1 písm. b) až d), § 14 odst. 1, § 15, § 16, § 22 odst. 1; vkládá nové § 9a; nové přechodné ustanovení
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 10 a § 5 odst. 3
401/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 22d
11/2013 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 1
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3, § 5b, § 7 a § 15a; nová přechodná ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena
mění slova v § 3 odst. 1 písm. l), která měla být vložena zák. č. 458/2011 Sb.
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5 odst. 2, § 7, § 9, § 9a, § 11, § 16 odst. 3, § 22 odst. 1 a § § 22b; nová přechodná ustanovení
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 25 odst. 5
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 8
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2, § 3, § 7, § 14, § 15, § 15a, § 16, § 22; ruší § 9a; nová přechodná ustanovení
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 25 odst. 1
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 8
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 8
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 8
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3 odst. 1 písm. b) body 7 a 20
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 2, § 22b a § 25; ruší § 22; vkládá nové § 25c až 25f
259/2017 Sb.
(k 18.8.2017)
mění § 7 odst. 1 písm. c) bod 1 a § 25
259/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění § 1, § 9, § 17, § 18, § 19, § 20 a § 20a
259/2017 Sb.
(k 1.1.2019)
mění; nová přechodná ustanovení
ve znění zák. č. 92/2018 Sb.
310/2017 Sb.
(k 1.6.2018)
mění § 5b odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) a § 16a odst. 1
ve znění zák. č. 92/2018 Sb.
92/2018 Sb.
(k 31.5.2018)
mění § 14 odst. 7, 5, § 20 odst. 5 písm. e) až h) a § 20a odst. 1
92/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 14c odst. 6, § 16a odst. 2, § 20 odst. 5 a § 20a odst. 1
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 7 odst. 1
315/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
vkládá § 24a a ruší nadpis § 25
255/2020 Sb.
(k 1.6.2020)
mění § 9, § 17, § 19 a § 25d; nové přechodné ustanovení
285/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
vkládá v § 5 odst. 6
540/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 5b, § 7, § 13, § 13a, § 14, § 14c, § 15, § 25c; nová přechodná ustanoveni
286/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 20 odst. 1
216/2022 Sb.
(k 1.2.2023)
mění § 9, § 22c, § 25a a § 25d; vkládá § 7a až 7c, § 23c až 23f; nová přechodná ustanovení
366/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 5b, § 13a, § 14 a § 15
455/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 5a, § 7, § 9, § 11 a § 14; nové přechodné ustanovení
321/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění, celkem 28 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 3, § 5, § 5b, § 7, § 14, § 14a, § 22a; nová přechodná ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
ve znění zák. č. 163/2024 Sb.
mění § 5, § 25d a vkládá § 9a
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění slova „okresní” za „územní”
89/2024 Sb.
(k 1.1.2026)
mění § 3 odst. 1 písm. b) bod 20; nové přechodné ustanovení
163/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 5, § 9a a § 25d
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
(1)  Tento zákon upravuje pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné”).
(2)  Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti pojistného76) .
§ 2
Pojistné je příjmem státního rozpočtu. Příjmem státního rozpočtu jsou též penále (§ 20), přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení (§ 21) a pokuty (§ 25c a 25d) ukládané podle tohoto zákona. Pojistné na důchodové pojištění se vede na samostatném účtu státního rozpočtu a v zákonu o státním rozpočtu se uvádí jako samostatná položka příjmů státního rozpočtu.
§ 3
Poplatníci pojistného
(1)  Pojistné jsou povinni v rozsahu a za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3 platit tito poplatníci:
a)  zaměstnavatelé, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační složky státu, v nichž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, a služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby1) ,
b)  zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí
1.  zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se pro účely tohoto zákona považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik,
2.  zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
3.  členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci,
4.  fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 5 až 8 a 18,
5.  soudci,
6.  poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,
7.  členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni,
8.  členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Národní rozpočtové rady, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
9. 
Nahrávám...
Nahrávám...