dnes je 7.6.2020

Input:

§ 53 ZDPH - Rozhlasové a televizní vysílání

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.53
§ 53 ZDPH - Rozhlasové a televizní vysílání

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Novelou 2019 byl do § 53 vrácen původní text, podle kterého rozhlasové a televizní vysílání prováděné provozovateli ze zákona (veřejnoprávní rozhlas a veřejnoprávní televize) je osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně.

Toto znění § 53 bylo v r. 2017 na základě poslaneckých pozměňovacích návrhů k novele zákona o DPH zrušeno. Tím se však dostal zákon do rozporu se směrnicí o společném systému DPH (Směrnice Rady 2006/112/ES), která v čl. 132 odst. 1 písm. q) stanoví, že činnosti veřejnoprávního rozhlasu a veřejnoprávní televize mají být činnostmi osvobozenými od daně bez nároku na odpočet daně.

I když výklad této koncepce osvobozených činností byl v posledních letech