dnes je 19.7.2024

Input:

52/2002 F.z., Pokyn č. D-239: Informace daňovým subjektům o možnostech procesního řešení tíživé situace po povodni

52/2002 F.z., Pokyn č. D-239: Informace daňovým subjektům o možnostech procesního řešení tíživé situace po povodni
Pokyn č. D-239
Informace daňovým subjektům o možnostech procesního řešení tíživé situace po povodni
 
Referent: JUDr. D. Burešová, tel. 257 043 383
Č.j.: 521/90 882/2002
ze dne 21. srpna 2002
Ministerstvo financí k ulehčení situace daňovým subjektům, kterým způsobila povodeň škodu, upozorňuje na procesní možnosti úpravy jejich daňových platebních povinností:

1. V rámci platného zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění změn a doplňků, (dále jen „ZSDP”) je možné využít ustanovení § 55a ZSDP.
Podle tohoto ustanovení daňový subjekt může požádat o prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti. Poškození v důsledku povodní lze zřejmě považovat za dostatečné odůvodnění žádosti. Příslušenstvím se ve smyslu § 58 ZSDP rozumí penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty vzniklé nebo uložené podle daňového zákona. O žádostech o prominutí příslušenství, kde požadované prominutí dosáhne maximálně částky do 300 000 Kč v běžném kalendářním roce u jednoho daňového subjektu a jednoho druhu daňové povinnosti, rozhoduje podle vyhlášky MF č. 299/1993 Sb., kterou zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně, finanční úřad. O částkách, které přesahují toto zmocnění, tedy částku 300 000 Kč, rozhoduje Ministerstvo financí; tyto žádosti se rovněž podávají u místně příslušného správce daně - finančního úřadu.
Obdobně se postupuje při promíjení odvodů stanovených podle rozpočtových pravidel. O prominutí těchto odvodů rozhoduje Ministerstvo
Nahrávám...
Nahrávám...