dnes je 25.2.2024

Input:

§ 45 ZDPH Opravný daňový doklad

3.2.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.7.45
§ 45 ZDPH Opravný daňový doklad

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 28 ZDPH – Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku

  • § 42 ZDPH – Oprava základu daně

  • § 43 ZDPH – Oprava výše daně

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

§ 45 ZDPH jsou, ve vazbě na ustanovení, která se týkají opravy základu daně a opravy výše daně uvedeny náležitosti opravného daňového dokladu.

K § 45 odst. 1 ZDPH

V odstavci 1 jsou uvedeny náležitosti, které obsahuje opravný daňový doklad

  • náležitosti odpovídající původnímu daňovému dokladu (např. označení poskytovatele a příjemce plnění, evidenční číslo daňového dokladu),

  • důvod opravy,

  • rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,

  • rozdíl mezi opravenou a původní daní a rozdíl mezi opravenou a původní úplatou,

  • den uvedený v § 42 odst. 3 ZDPH, tj. např. den schválení reorganizačního plánu v případě opravy základu daně u pohledávky za dlužníkem v reorganizaci, aj.

K § 45 odst. 2 ZDPH

Pokud byl původní daňový doklad vystaven jako zjednodušený a osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, není plátci dostatečně známa, může plátce i opravný daňový doklad vystavit jako zjednodušený. Zjednodušený opravný daňový doklad nemusí obsahovat označení osoby, pro kterou je plnění uskutečněno a její DIČ, rozdíl mezi původním a opraveným základem daně a mezi opravenou a původní daní.

K § 45 odst. 3 ZDPH

V případě opravného daňového dokladu za pořízení zboží z jiného členského státu a jiná přeshraniční plnění dle § 42 odst. 11 ZDPH nemusí opravný daňový doklad obsahovat rozdíl mezi původní a opravenou daní a rozdíl mezi původní a opravenou částkou za zdanitelné plnění. Tyto údaje si totiž vypočítá příjemce plnění.

K § 45 odst. 4 ZDPH

Pokud je prováděna oprava základu daně a oprava

Nahrávám...
Nahrávám...