dnes je 29.9.2023

Input:

Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování od 20. 8. 2022

3.10.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2022.20.04
Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování od 20. 8. 2022

Ing. Růžena Klímová

Vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů, kterou se zvýšily sazby stravného při tuzemské pracovní cestě, nabyla účinnosti 20. 8. 2022.

V souladu s § 6 odst. 9 písm. b) zákona č 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), je od daně osvobozena hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Na základě výše uvedeného dochází ke zvýšení peněžitého příspěvku na stravování a též ke zvýšení daňové uznatelnosti nepeněžního plnění na stravování u zaměstnavatele dle bodu 4 § 24 odst. 2 písm. j) ZDP v souvislosti s vyhláškou č. 237/2022 Sb. (dále jen "vyhláška"). Podle § 3 bodu a) vyhlášky činí horní hranice rozpětí stravného dle § 176 odst. 1 ZP 142 Kč. Znamená to, že od 20. 8. 2022 je peněžitý příspěvek (stravenkový paušál) u zaměstnance osvobozen do výše 99,40 Kč za jednu směnu (142 x 70 % = 99,40 Kč).

V souladu s bodem 4 § 24 odst. 2 písm. j) ZDP jde o daňově účinný výdaj, jedná-li se o výdaje na:

  • provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo

  • příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované jako nepeněžní plnění až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, nebo

  • na peněžitý příspěvek na stravování.

Příspěvek na stravování (nepeněžní i peněžité plnění = stravovací paušál) lze uplatnit jako výdaj, pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. U stravenkového paušálu je tato podmínka spojena s příjmem u poplatníka osvobozeným od zdanění. Není-li totiž stravenkový paušál příjmem osvobozeným, jde vždy o daňově účinný výdaj, neboť v takovém případě platí pojistné na sociální a zdravotní pojištění jak zaměstnanec, ta i zaměstnavatel.

Příspěvek nelze uplatnit

Nahrávám...
Nahrávám...