dnes je 21.3.2023

Input:

Solidární daňová povinnost (ZDN)

26.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.15 Solidární daňová povinnost (ZDN)

Ing. Jan Koreček

Právní úprava

§ 13 ZDN – Úprava duplicitního vlastnictví

Do 31. 12. 2020   2021–2023  
Neuvedeno   Je-li v katastru nemovitostí u nemovité věci zapsáno vlastnické právo dvou nebo více osob a nejde-li o spoluvlastnictví, hledí se na tyto osoby pro účely daně z nemovitých věcí jako na vlastníky této nemovité věci, u nichž nelze určit podíl na této nemovité věci. To platí obdobně i pro spoluvlastnický podíl na nemovité věci.  

Komentář:

Podle ustanovení § 13 odst. 1 ZDN poplatníci, u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a

Nahrávám...
Nahrávám...