dnes je 7.6.2020

Input:

§ 51 ZDPH - Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

14.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.51
§ 51 ZDPH - Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení ZDPH

§ 36 odst. 11 – Základ daně

§ 52 až § 62

§ 72 až 78d

Vztah k dalším souvisejícím předpisům:

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 131 - 137

Komentář

K § 51 odst. 1

Ustanovení § 51 odst. 1 vyjmenovává plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, která jsou dále podrobněji vymezena v ustanoveních § 52 až § 62 zákona.

Do výčtu plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně bylo novelou 2019 opět vráceno rozhlasové a televizní vysílání provozovateli ze zákona.

K § 51 odst. 2

Ustanovení odst. 2 stanoví, že povinnost přiznat osvobozené plnění vzniká ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Do daňového přiznání se uvádí za to zdaňovací období, kdy vznikla povinnost je přiznat.

Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně vyjmenovaných v § 51 odst. 1, se uplatní postup jako při stanovení základu daně podle § 36 zákona. Při opravě hodnoty těchto plnění se postupuje jako při opravě základu daně podle § 42 zákona

Rozdíl ve srovnání s úpravou před novelou

K § 51 odst. 1

Novelou 2019 byl do výčtu plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně v § 51 doplněno opět rozhlasové a televizní vysílání provozovateli ze zákona. Jedná se o vysílání veřejnoprávního rozhlasu a veřejnoprávní televize, s výjimkou sponzorovaných pořadů a reklam, které byly na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu k novele zákona v r. 2017 vyloučeny z osvobozených činností a zařazeny jako ekonomická činnost s nárokem na odpočet daně. Tento odsouhlasený pozměňovací návrh však byl v rozporu se směrnicí o společném systému DPH, neboť podle této směrnice mají být uvedené činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.

Novelou 2019 bylo osvobození rozhlasového a televizního vysílání