dnes je 22.9.2021

Input:

§ 41 ZDPo - Výše invalidního důchodu

4.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.41
§ 41 ZDPo – Výše invalidního důchodu

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 32 – obecný důchodový věk

  • § 38 – podmínky nároku na invalidní důchod

  • § 39 – vymezení invalidity

  • § 40 – potřebná doba pojištění

  • § 42 odst. 3, 4 – zaručená minimální výše invalidního důchodu

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 82 odst. 5 – žádost o změnu výše invalidního důchodu v důsledku změny stupně invalidity


Komentář
Komentář

Invalidní důchod se skládá ze základní (jednotné) výměry a z procentní výměry. Základní výměra invalidního důchodu (není přitom rozhodné, o jaký stupeň invalidity se jedná) činí v roce 2021 částku 3 550 Kč měsíčně. Procentní výměra se stanoví v závislosti na délce doby pojištění získané do vzniku nároku na invalidní důchod a na délce dopočtené doby (odstavce 4 a 5), což je doba ode dne vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení uvedeného důchodového věku. Pokud by nárok na invalidní důchod vznikl až po dosažení důchodového věku, tj. vznikl následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, nedopočítávala by se žádná doba.

Náhradní doby pojištění, s výjimkou náhradních dob za dobu účasti na důchodovém pojištění osob konajících vojenskou službu v ozbrojených silách, pokud nejsou vojáky z povolání, osob

Nahrávám...
Nahrávám...