Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

331 - Zaměstnanci

24.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

331 – Zaměstnanci

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde dluhy z pracovněprávních vztahů včetně pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění k zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám (s výjimkou dluhů ke společníkům ze závislé činnosti), a jejich zúčtování. Podle jednotlivých zaměstnanců (fyzických osob) se vedou mzdové listy.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pracovní cesty a cestovní náhrady, Stravování zaměstnanců, Používání osobních ochranných pracovních prostředků, Firemní majetek soukromě používaný zaměstnanci, Škody, Bezúročné zápůjčky zaměstnancům, Vzdělávání zaměstnanců


§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 11, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

JUD

Rozvaha: Pasiva: C.II.8.3. – Závazky k zaměstnancům

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Zúčtování hrubých mezd zaměstnanců  521  331  ČÚS 019
ČÚS 017  
2.  VZ  Vyúčtování příspěvků zaměstnanců na sociální a zdravotní pojištění  331  336   
3.  VZ  Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti – předpis  331  342   
4.  VZ  Zaúčtované srážky z mezd ve prospěch jiných fyzických nebo právnických osob  331  379   
5.  P,
BÚ  
Výplata čisté mzdy  331  211, 
221  
 
6.  VZ  Zaúčtování nároku na refundace mezd od jiných účetních jednotek  315  331   
7.  VZ  Zaúčtované částky náhrad za manka a škody, pokud jsou hrazeny srážkou ze mzdy  331  335  Předpis manka, škody 335/648.