dnes je 21.6.2024

Input:

324 - Přijaté zálohy a závdavky

12.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

324 – Přijaté zálohy a závdavky

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tento účet se zachycují přijaté zálohy (závdavky) od odběratelů před splněním dluhů vůči odběratelům. Analytické účty se vedou podle jednotlivých věřitelů, jednotlivých druhů měn apod.

Účtování přijatých záloh (závdavků) je komplikováno povinností odvést DPH z přijaté zálohy a je zpravidla závislé na používaném účetním software. V souvztažnostech nabízíme dvě varianty účtování.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, DPH – účtování o zálohách a závdavcích

§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 18, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 019

Rozvaha: Pasiva: C.II.3. – Krátkodobé přijaté zálohy

NÚR

Varianta A)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P
Přijetí provozní zálohy (závdavku) od odběratele 221,
211
324 121 Závdavek, viz účet 314. *)
2. VZ Zaúčtování DPH při vystavení daňového dokladu – přiznání DPH 324 343  21
3. VF Vystavená faktura odběrateli na celou fakturovanou částku

242
a) základ daně 311 6xx 200
b) DPH 311 343  42
4. VZ Zúčtování zálohy (závdavku) s fakturoua) základ daně ze zálohy (závdavku) 324 311 100
b) přiznání DPH ze zálohy (závdavku) 343 311 21
5. BÚ,
P
Příjem doplatku faktury 221,
211
311 121 Záloha byla poskytnuta v menší částce než částka na vydané faktuře.
6. BÚ,
P
Vrácení poskytnuté zálohy (závdavku) odběrateli, pokud se dodávka neuskutečnila nebo záloha (závdavek) byla vyšší než fakturovaná částka 324 221,
211

Pozor na právní důsledky při nesplnění dluhu u závdavku § 1808 až § 1809 NOZ.
7. VZ Přepočty záloh (závdavků) v cizích měnách v průběhu účetního období (při inkasu) a k rozvahovému dni:


§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ČÚS 006, ČÚS 019
**) Alternativní možnost využití postupu dle I – 47 Přijaté zálohy v cizí měně.
b) kurzová ztráta 563 324
Z hlediska daňové uznatelnosti kurzového rozdílu lze využít režimu "vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů" – více u účtu 563.
a) kurzový zisk 324 663

Varianta B)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P
Přijetí provozní zálohy (závdavku) od odběratele 221,
211
324 121 Závdavek, viz účet 314. *)
2. VZ Zaúčtování DPH při vystavení daňového dokladu – přiznání DPH 343.9 343  21 ***)
3. VF Vystavená faktura odběrateli na celou fakturovanou částku

242
a) dosud uhrazená částka ve výši zálohy (závdavku)  • základ daně

311 6xx 100
  • DPH

311 343.9  21
b) doplatek do celkové ceny  • základ daně

311 6xx 100
  • DPH

311 343  21
4. VZ Vyúčtování zálohy (závdavku) 324 311 121
5. BÚ,
P
Příjem doplatku faktury 211,
221
311

6. BÚ,
P
Vrácení poskytnuté zálohy (závdavku) odběrateli, pokud se dodávka neuskutečnila nebo záloha (závdavek) byla vyšší než fakturovaná částka 324 221,
211


Nahrávám...
Nahrávám...