dnes je 30.5.2020

Input:

Vývoz osvobozen od DPH i bez důkazu o propuštění do režimu vývoz

16.9.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle rozhodnutí Soudního dvora EU o předběžné otázce nemůže být osvobození od DPH při vývozu podmiňováno tím, že je předložen formální důkaz o propuštění zboží do režimu vývozu.

V případu řešeném s českou finanční správou bylo odesíláno zboží mimo EU. Přepravcem byl poskytovatel poštovních služeb. Odesílatel neměl k dispozici číslo MRN*) na soupisu podaných zásilek. Správce daně proto požadoval předložení rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží do třetí země za stanovená zdaňovací období, ta však dodavatel zboží nepředložil.

Podle českého zákona o DPH se vývozem zboží pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z území EU na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno.

Jelikož však vývozce propuštění do režimu vývozu (či jiného) neprokázal, byla mu doměřena DPH na výstupu.

V daném případě však bylo zboží fakticky dodáno do třetí země, což bylo možné prokázat potvrzením celního úřadu nebo jinými