dnes je 6.6.2020

Input:

Výpočet zdravotního pojištění a odvod pojistného

9.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.1 Výpočet zdravotního pojištění a odvod pojistného

Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová

Priklad

Příklad

Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou od 1. 1. 2020. Jeho úvazek je sjednán v rozsahu 40 hodin týdně a jedná se o rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Ve svátek nepracuje a za svátek poskytuje zaměstnavatel poměrnou část měsíční mzdy (zaměstnavatel tak stanovil vnitřním předpisem). Měsíční mzda činí 16 450 Kč.

Zaměstnavatel přihlásí zaměstnance kódem „P” s datem 1. 1. 2020, protože tento den je dnem nástupu do zaměstnání uvedeným v pracovní smlouvě. Pojistné bude odvedeno i z příjmu za svátek, protože se jedná o příjem podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Výpočet:

Ze mzdy zaměstnance činí pojistné  16 450 × 13,5 % = 2 220,75, zaokr. (vždy nahoru) 2 221 Kč  
z toho zaměstnanec 1/3  2 221 : 3 = 740,33, zaokr. 741 Kč *) 
z toho zaměstnavatel 2/3  2 221 – 741 = 1 480 Kč  
Celkem bude odvedeno  2 221 Kč  

*) Zákon nestanoví, jak zaokrouhlovat v případě výpočtu třetin, avšak obecně se uplatňuje zaokrouhlení nahoru.

Splatnost pojistného