dnes je 24.2.2024

Input:

Výpočet zdravotního pojištění a odvod pojistného

4.1.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

3.12.1 Výpočet zdravotního pojištění a odvod pojistného

Ing. Olga Krchovová

Priklad

Příklad

Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou od 1. 1. 2023. Jeho úvazek je sjednán v rozsahu 40 hodin týdně a jedná se o rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Ve svátek zaměstnanec nepracuje. Zaměstnavatel za svátek poskytuje zaměstnancům poměrnou část měsíční mzdy (stanoveno vnitřním předpisem). Měsíční mzda zaměstnance činí 25 450 Kč.

Zaměstnavatel přihlásí zaměstnance kódem "P" s datem 1. 1. 2023, protože tento den je dnem nástupu do zaměstnání uvedeným v pracovní smlouvě. Pojistné by bylo odvedeno i z příjmu za svátek, jednalo-li by se o pracovní den, a to z důvodu, že jde o příjem podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2023 vychází 1. leden na neděli, za tento den tedy zaměstnanci příjem neplyne, je již však pojištěný z důvodu vzniku zaměstnání.

Výpočet:

Ze mzdy zaměstnance činí pojistné 13,5 %  25 450 × 13,5 % = 3 435,75, zaokr. (na korunu nahoru) 3 436 Kč  
z toho zaměstnanec 1/3  3 436 : 3 = 1 145,33, zaokr. (na korunu nahoru) 1 146 Kč *) 
z toho zaměstnavatel zbytek do 13,5 %  3 436 – 1 146 = 2 290 Kč  
Celkem bude odvedeno  3 436 Kč  

*) Zákon nestanoví, jak zaokrouhlovat zdravotní pojištění v případě výpočtu třetin,

Nahrávám...
Nahrávám...