dnes je 5.7.2020

Input:

Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019

17.10.2019, Zdroj: Finanční správa

Konkrétně došlo k vymezení nového postupu při výpočtu daně tzv. metodou "shora", při které se daň a základ daně počítají z částky odpovídající výši úplaty, která je včetně daně.

Nový způsob výpočtu daně

Daň při výpočtu „shora“ se po účinnosti novely ZDPH vypočte jako rozdíl mezi částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění včetně daně (bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti) a částkou, která se vypočítá jako podíl částky vymezené v § 37 písm. b) bod 1 a koeficientu 1,21 v případě základní sazby, 1,15 v případě první snížené sazby nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně.

Výpočet daně „zdola“ vymezený v ustanovení § 37 písm. a) zákona o DPH zůstává od 1. 4. 2019 stejný, jaký byl do 31. 3. 2019 (tj. daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně). Uvedená změna má za následek sjednocení částek (shodné výsledky) vypočtené daně bez ohledu na zvolenou metodu výpočtu. Nově již nedochází k žádným (ani malým) rozdílům ve výsledcích.

Ilustrativní příklad:

Základ daně 200.000,- Kč; sazba daně 21 %; hodnota plnění včetně daně 242 000 Kč

  • výpočet podle § 37 písm. a): 200 000 x 0,21 = 42 000 Kč
  • výpočet podle § 37 písm. b): 242 000 – (242 000/1,21) = 242 000 – 200 000 = 42 000 

Částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty

Jak bylo uvedeno výše, do základu daně není zahrnována částka vzniklá zaokrouhlením celkové úhrady (úplaty) při platbě v hotovost –  § 37 písm. b) bod 1 novely ZDPH. Novela ZDPH zároveň výslovně neupravuje postup zahrnutí