Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úpravy odpočtu u oprav nemovitostí

11.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.100.19 Úpravy odpočtu u oprav nemovitostí

Ing. Jana Kolářová

Právní úprava

§ 78da ZDPH – Úprava odpočtu daně

Komentář

Úprava odpočtu

Po dobu 10 let se nově od 1. 4. 2019 mají sledovat i významné opravy nemovitých věcí. Dojde-li ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně (10 let) k dodání nemovité věci, na které byla dokončena významná oprava, podléhá tato oprava úpravě odpočtu daně (§ 78da ZDPH).

Změna vyžaduje doplnění sledovaných údajů u nemovitého majetku v evidenci osob povinných k dani.

Významná oprava

Sledují se pouze takové opravy, u kterých hodnota veškerých přijatých zdanitelných plnění vztahující se k této opravě bez daně je vyšší než 200 000 Kč. Lze předpokládat výklad, podle něhož je každá jednotlivá oprava samostatným zásahem (oprava střechy vs. oprava dlažby v přízemí). Opravy mohou trvat i více než jeden kalendářní rok.

Příklad

Plátce při pořízení nemovité věci v roce 2009 (kolaudace) uplatnil plný nárok na odpočet. V roce 2018 provedl technické zhodnocení a uplatnil plný nárok na odpočet. V listopadu 2019 realizoval opravu v hodnotě 500 000 Kč a uplatnil plný nárok na odpočet. Nemovitou věc v roce 2020 prodá. Plátce respektuje režim, který předpokládá § 56 ZDPH.

Dodání