dnes je 3.12.2022

Input:

Sestavení přehledu o změnách vlastního kapitálu

16.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.21
Sestavení přehledu o změnách vlastního kapitálu

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • § 18 ZoÚ – Účetní závěrka

 • § 19 ZoÚ – Rozvahový den

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

 • § 30 ZOK – Základní kapitál

 • § 34 ZOK – Podíl na zisku

 • Díl 5 – Změny výše základního kapitálu (u společnosti s ručením omezeným)

 • Díl 6 – Změny výše základního kapitálu (u akciové společnosti)

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

 • § 14 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Základní kapitál

 • § 14a – Kapitálové fondy

 • § 15 – Fondy ze zisku

 • § 15a – Výsledek hospodaření minulých let

 • § 44 – Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o změnách vlastního kapitálu

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČÚS č. 012 – Změny vlastního kapitálu

 • ČÚS č. 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Interpretace Národní účetní rady

 • I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatele

 • I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu

Komentář:

Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavují povinně všechny obchodní společnosti s výjimkou malých a mikro účetních jednotek, které nemají zákonnou povinnost auditu. Přehled sestavují povinně také vybrané účetní jednotky se zákonnou povinností auditu.

Přehled o změnách vlastního kapitálu je výkaz, který podává informace o zvýšení nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Je tak doplňující informací k části

Nahrávám...
Nahrávám...