dnes je 24.1.2021

Input:

Sazby DPH u dodání studené a teplé vody

3.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 5. 2020 má nejnižší sazbě daně podléhat dodání pitné vody a souvisejících služeb.

Na základě novelizace zákona o DPH zákonem č. 256/2019 Sb. má být s účinností od 1. 5. 2020 přeřazena pitná voda z 15% do 10% sazby daně. Pitnou vodou se rozumí pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Zároveň mají být přeřazeny související služby vodného (36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí) a stočného (37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi).

Rozhodující pro určení sazby daně, která má být přiznána, je okamžik přijetí platby nebo okamžik uskutečnění zdanitelného plnění.

 

Příklad:

Majitel nemovitosti platí zálohy na vodné a stočné vodohospodářské společnosti měsíčně, vždy k 5. dni měsíce. Zálohy hrazené do 30. 4. 2020 podléhají 15% sazbě daně, zálohy hrazené od 1. 5. 2020 podléhají 10% sazbě

Nahrávám...
Nahrávám...