Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Registrace k DPH výkladem GFŘ

21.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství aktualizovalo po novele zákonem č. 80/2019 Sb. Informaci k problematice registrace k dani z přidané hodnoty

Změny ve výkladu vyplývají z novelizace.

Novelou byly dopady u přeměn rozšířeny nad rámec obchodních korporací rovněž na další právnické osoby. Může jít o spolky, nadace či nadační fondy, popř. další osoby povinné k dani, které se stanou plátcem DPH při zápisu přeměny do veřejného rejstříku (např. rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, či jiného veřejného rejstříku, např. školského rejstříku).

Dobrovolná registrace podle § 6k ZDPH je speciální možností, jak se zaregistrovat jako identifikovaná osoba při pořizování zboží z jiného členského státu EU. Do 31. 3. 2019