dnes je 6.8.2020

Input:

Čistý průměrný měsíční výdělek

31.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.5 Čistý průměrný měsíční výdělek

Ing. Růžena Klímová

Priklad

Příklad 1

Předpokládejme, že zaměstnanec požádal zaměstnavatele o čistý průměrný měsíční výdělek a jeho pracovněprávní náležitosti byly následující: dohoda o pracovní činnosti trvala od 1. 3. do 31. 8. kalendářního roku, odměna byla vyplácena pravidelně měsíčně a rozsah sjednaného úkolu byl v průměru ve výši 20 hodin týdně. Zaměstnanec nepodepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti. V příloze zápočtového listu bude uveden průměrný měsíční výdělek odvozený z průměrného hrubého měsíčního výdělku zjištěného z průměrného hodinového výdělku k 1. 7. kalendářního roku. Odměny vyplacené za duben až červen kalendářního roku činily 36 000 Kč a odpracováno bylo 250 hodin.

Průměrný hodinový výdělek  36 000 : 250 = 144 Kč  
Průměrný měsíční hrubý výdělek  144 × 4,348*) × 20 = 12 522,24, zaokr. 12 523 Kč  
Pojistné na ZP zaplacené zaměstnavatelem  12 523 × 13,5 % = 1 690,61, zaokr. 1 691 Kč,
1 691 : 3 = 563,66, zaokr. 564 Kč,
1 691 – 564 = 1 127 Kč  
Pojistné na SZ zaplacené zaměstnavatelem  12 523 × 25 % = 3 130,75, zaokr. 3 131 Kč  
Základ daně  12 523 + 1 127 + 3 131 = 16 781 Kč  
Zaokrouhlení na celé 100 Kč nahoru  16 800 Kč  
Záloha daně ve výši 15 %  16 800 × 15 % = 2 520 Kč  
Pojistné na ZP zaplacené zaměstnancem  12 523 × 13,5 % : 3 = 563,54, zaokr. 564 Kč  
Pojistné na SZ zaplacené zaměstnancem  12 523 × 6,5 % = 814 Kč  
Průměrný měsíční čistý výdělek  12 523 – 564 – 814 – 2 520 = 8 625 Kč  

*) průměrný počet týdnů v měsíci

Priklad

Příklad 2

Průměrný hrubý měsíční výdělek činil u zaměstnance 14 205 Kč. Zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka a uplatnil slevu na poplatníka, daňové zvýhodnění na 2 děti a dále má doklad o invaliditě prvního stupně, kterou doložil potvrzením z finančního úřadu, avšak není poživatelem invalidního důchodu. Děti jsou na pozici jedno a druhé dítě, tzn. uplatňuje se daňové zvýhodnění 1 117 + 1 417 = 2 534 Kč.

Průměrný měsíční hrubý výdělek  14 205 Kč