Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prevence chyb a omylů ve mzdové účtárně - Minusová mzda a zápůjčka

20.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.04.04
Prevence chyb a omylů ve mzdové účtárně – Minusová mzda a zápůjčka

Ing. Růžena Klímová

MINUSOVÁ MZDA A ZÁPŮJČKA NA POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Minusovou mzdu je nutné odlišit od minusového zdanitelného příjmu, neboť s minusovou mzdou se zaměstnavatel setkává v případě, kdy nejde o pochybení ve výpočtu mezd, ale kdy má zaměstnanec „fiktivní příjem”, který je podle zákona o daních z příjmů považován za zdanitelný příjem, z něhož je nutné odvést i zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

Takové situace vznikají nejen v době, kdy má zaměstnanec neplacené volno a současně „fiktivní příjem”, z něhož je nutné pojistné odvést, ale i v případě jiných překážek v práci na straně zaměstnance dle ustanovení § 191 ZP. Jde o případy, kdy zaměstnanec ošetřuje po celý měsíc rodinného příslušníka (stejně je tomu i v případě dočasné pracovní neschopnosti, kdy zaměstnanec pobírá už jen nemocenské) a současně má se zaměstnavatelem uzavřenou smlouvu o používání služebního vozidla i k soukromým účelům. Není-li smlouva v inkriminované době (po dobu celých měsíců) přerušena, pak i v době trvání ošetřování člena rodiny nebo při dočasné pracovní neschopnosti je nutné odvést pojistné z vyměřovacího základu, kterým je 1 % pořizovací ceny motorového vozidla. Zaměstnavatel je povinen odvést pojistné ve stanovených lhůtách (do 20. kalendářního dne následujícího měsíce) i za zaměstnance, ačkoliv pojistné nelze zaměstnanci srazit. Toto pojistné je evidováno na mzdovém listě záporným číslem (minusová mzda) a počítačový program obvykle poskytne zápůjčku, která se vyrovná v nejbližším měsíci, kdy je možné pojistné z čisté mzdy zaměstnance srazit.

Příklad č. 1

Zaměstnanec, který v Prohlášení poplatníka žádal o uplatnění základní slevy, má uzavřenou dohodu k používání služebního vozidla i k soukromým účelům. Pořizovací cena vozidla činí 750 000 Kč. V daném měsíci nemá zaměstnanec od zaměstnavatele žádný příjem z důvodu ošetřování člena rodiny.

Zdanitelný příjem=7 500 Kč

Pojistné za zaměstnavatele = 2 535 Kč (7 500 x 33,8% = 2 535 Kč)

Daňový základ = 10 035 Kč

Záloha daně před slevami = 1 515 Kč

Základní sleva =2 070 Kč

Záloha daně = 0

Pojistné za zaměstnance = 825 Kč (11% z 7 500 Kč)

Čistá mzda = - 825 Kč

Zápůjčka = 825 Kč

Poznámka: V příkladu jsou použity sazby pojistného na sociální zabezpečení platné od 1. 7. 2019.

MINUSOVÁ MZDA A ZÁPŮJČKA Z TITULU NEPLACENÉHO