Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Náhrada škody způsobená zaměstnancem srážkou ze mzdy

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.22.05
Přehled judikatury trochu jinak – Náhrada škody způsobená zaměstnancem srážkou ze mzdy

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Ten scénář se opakuje poměrně často. Zaměstnavatel tvrdí, že mu zaměstnanec svým zaviněným protiprávním jednáním při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním způsobil škodu a je povinen ji nahradit. Zaměstnanec se dušuje, že se ničeho takového nedopustil, a nahradit škodu kategoricky odmítá. V horším případě končí navíc mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovní poměr.

Najdou se zaměstnavatelé, kteří se v takovém případě chopí režie po svém a svoji domnělou pohledávku na náhradu škody započtou proti pohledávce zaměstnance na mzdu nebo plat (popřípadě jejich náhrady). Jednoduše řečeno, uspokojí se částečně na odměně zaměstnance za práci a tento ji za příslušné zúčtovací období dostane nižší. Může tak zaměstnavatel postupovat? A pokud ano, je nějak omezen?

Prozradím hned, že nemůže. Tím hlavním důvodem není to, že pohledávka zaměstnavatele na náhradu škody je často nejistá a neurčitá a tím pádem ve smyslu ustanovení § 1987 odst. 2 NOZ nezpůsobilá k jednostrannému započtení, ani to, že započtení směřuje proti pohledávce zaměstnance na mzdu, plat nebo jejich náhrady (ostatně zákoník