Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pořízení zboží

21.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.100.9 Pořízení zboží

Ing. Jana Kolářová

Právní úprava

§ 11 ZDPH – Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu

§ 16 ZDPH – Pořízení zboží z jiného členského státu

Komentář

Místo plnění při pořízení zboží

Pro určení místa plnění při pořízení zboží platí následující pravidla:

  1. Místem plnění při pořízení je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli (místo fyzického ukončení přepravy).
  2. Místem plnění při pořízení je stát, který vydal DIČ uvedené pořizovatelem, pokud je tento stát jiný než stát fyzického ukončení přepravy. Toto pravidlo se použije v případě, kdy pořizovatel neprokáže, že je pořízení předmětem daně ve státě ukončení přepravy.
  3. Pokud je místo plnění ve státě, který vydal DIČ, pod nímž pořizovatel zboží pořídil, a následně je pořízení přiznáno ve státě ukončení přepravy, pak lze ve státě DIČ provést opravu základu daně – snížení.

Novelizace účinná od 1. 4. 2019 upřesňuje podmínku uvedenou v bodě 2 a 3.

Místem plnění je stát DIČ pořizovatele v případě, že neprokáže splnění povinnosti přiznat daň nebo přiznat (osvobozené) plnění ve členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží.

Aby mohl pořizovatel následně snížit základ daně v ČR, kde bylo pořízení přiznáno podle DIČ, je nutné, aby z tohoto pořízení byla v ČR daň skutečně přiznána nebo bylo přiznáno (osvobozené) plnění. Před 31. 3. 2019, nebylo nijak řešeno snížení základu daně v ČR o hodnotu osvobozeného plnění přiznaného plnění v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží.