dnes je 6.6.2020

Input:

Neplacení zdravotního pojištění u členů okrskových volebních komisí při volbách

9.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.5 Neplacení zdravotního pojištění u členů okrskových volebních komisí při volbách

Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová

S účinností od 1. 10. 2012 došlo k rozšíření okruhu členů okrskových volebních komisí při volbách do Poslanecké sněmovny, Senátu, Evropského parlamentu a do zastupitelstev územních samosprávných celků o členy okrskových volebních komisí při volbě prezidenta republiky. Znamená to, že tyto osoby se nepovažují za zaměstnance a z jejich odměn se zdravotní pojištění neplatí. Příslušné úřady proto tyto osoby nepřihlašují jako zaměstnance.

Priklad

Příklad 1

Člen okrskové volební komise je současně zaměstnancem a zaměstnavatel je povinen ho uvolnit z důvodu jiného úkonu v obecném zájmu, a to s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku.

Z náhrady mzdy poskytnuté zaměstnanci se odvádí pojistné a daň. Zaměstnavatel má právo požadovat náhradu mzdy včetně pojistného za organizaci od samosprávného orgánu, pro který byl zaměstnanec uvolněn.

Samosprávný orgán zajišťující volby je povinen zaměstnavateli uhradit příslušné