Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Návazné smlouvy o soukromém životním pojištění

11.6.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na koordinačním výboru byl projednán příspěvek o daňových důsledcích ukončení smlouvy o soukromém životním pojištění při následném uzavření smlouvy nové.

Podle zákona o daních z příjmů mají poplatníci možnost uplatnit si nezdanitelnou část základu daně v podobě uhrazených příspěvků na soukromé životní pojištění.

Pokud však dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, nárok na nezdanitelnou část základu daně zaniká a ve zdaňovacím období ukončení pojistné smlouvy jsou částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen, dodaněny.

Příjmy se nezdaňují v případě, kdy není vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné je přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky zákona o daních z příjmů pro nezdanitelné části základu daně.

Příspěvek řešil situaci, kdy je pojišťovnou při předčasném ukončení pojistné smlouvy vyčísleno odkupné ve výši 0 Kč, tedy není vyplacena žádná částka a žádná částka není